Iranian Agriculture News Agency

در خراسان شمالی فعال است؛

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در حال حاضر 7 واحد فرآوری و بسته بندی زعفران با ظرفیت 4.4تن (زعفران خشک)در سال مشغول فعالیت بوده که نیازمند 141 تن ماده اولیه یا گل تر است.

 7 واحد فرآوری و بسته بندی زعفران با ظرفیت 4.4 تن در سال

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، دکتر عبداله یوسفی رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: استان خراسان شمالی با سطح 4200 هکتار و تولید 20 تن رتبه سوم کشت و تولید این محصول با ارزش و صادراتی را به خود اختصاص داده است. میانگین کشوری عملکرد زعفران در واحد سطح 3.8 کیلوگرم در هکتار است در حالیکه میانگین عملکرد در واحد سطح  استان 5.3 کیلو گرم  است.

وی خاطرنشان کرد: طی دو دهه سال اخیر توسعه کشت و تولید زعفران سیر صعودی داشته است بطوری که از سطح 343 هکتار و تولید 57/0 تن در سال 1386 به سطح  4300  هکتار رسیده است. ارزش اقتصادی محصول تولیدی  استان  حدود 3400 میلیارد ریال برآورد می گردد. برداشت زعفران از اواخر مهر آغاز و تا پایان آبان ماه در نقاط مختلف استان ادامه دارد و میزان تولید آن در سال جاری  18 تا 20 تن برآورد  می شود.

دکتر یوسفی گفت: زعفران در هشت شهرستان استان کشت و کار می گردد و شهرستان فاروج با سطح 2500  هکتار و  تولید  17 تن  بیشترین سطح کشت و تولید را داراست و شهرستان شیروان و  اسفراین در رتبه های دوم و سوم سطح و تولید قرار دارند. افزایش سطح کشت زعفران شرایط مناسب اقلیمی ،سازگاری ،نیاز آبی کم،عملکرد و درآمد اقتصادی مناسب، ارتقاء دانش فنی زعفران کاران ، سهولت نگهداری از عوامل مهم توسعه این محصول صادراتی است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اضافه کرد: کشت و تولید زعفران اشتغال خوبی ایجاد می کند بطوری که هر هکتار زعفران در مراحل کاشت،داشت و برداشت و فرآوری یک شغل مستقیم و حدود 180 تا   200 شغل غیر مستقیم و فصلی ایجاد می کند .

وی گفت: نظارت و مشاوره و آموزش های لازم توسط کارشناسان پهنه در مراحل کاشت ، داشت و برداشت و انتقال دانش فنی به بهره برداران، تجربه  کشاورزی قراردادی بین زعفرانکاران و شرکت نوین زعفران جهت اجرای طرح توسعه زنجیر ارزش زعفران ، تامین ادوات الگویی کشت و توسعه مکانیزاسیون مراحل کاشت و داشت ،تامین تسهیلات ادوات کشاورزی ازقبیل تراکتور باغی ، تیلر و ... ، پیگیری امور خرید حمایتی زعفران ، با پیگیری های مستمر و تامین تسهیلات بازارچه زعفران شهرستان فاروج توسط سازمان تعاون روستایی استان و شبکه تحت پوشش آن سازمان تکمیل و راه اندازی شده به طوری که روزانه 50 تن گل خرید و فروش می گردد، تامین تسهیلات سرمایه در گردش خرید زعفران برای تشکل ها ، تجار، صادرکنندگان و فرآوری کنندگان زعفران ، توسعه برداشت مکانیزه یکی از اساسی ترین نیاز های مزارع زعفران است لازم است شرکت های دانش بنیان و صاحب ایده وارد عمل شوند که در این راستا دستگاه برداشت زعفران توسط زعفران کاران پیشرو و خلاق استان طراحی و ساخته شده است.

زعفران گیاه مناسبی برای کاشت در مناطق خشک و نیمه خشک کشور می باشد .این گیاه کم توقع بوده و از باردهی اقتصادی بسیار مناسبی برخوردار است و زمان مصرف آب در زراعت آن موقعی از سال است که سایر محصولات به آب نیازی نداشته یا حداقل با مشکل کم آبی مواجه نمی شوند. کشور ایران  90  درصد از سطح زیر کشت و 89 درصد تولید محصول زعفران را به خود اختصاص داده ا ست سرانه مصرف زعفران کشور 0،7 گرم در سال بوده است و ایران با مصرف 60 تن در سال مقام اول مصرف جهان را در اختیار دارد.

بر اساس آمار نامه وزارت جهادکشاورزی سطح زیر کشت زعفران در کشور 120 هزار هکتار با میزان تولید 440 تن و با میانگین عملکرد 3،8 کیلو گرم در هکتار است که در 28  استان کشور کشت میشود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید