Iranian Agriculture News Agency

تشکری خبری داد:

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: امسال برای نخستین بار در استان در راستای حمایت از کشاورزان و دلگرمی در کشت وکار، کشاورزی قراردادی گندم اجرا می شود.

اجرای کشاورزی قراردادی گندم برای نخستین بار در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، محمد جواد تشکری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در کشاورزی قراردادی گندم، کارخانه های آرد استان موظف هستند برای تامین قسمتی از آرد خود با کشاورز قرارداد ببندند یعنی خوراک موردنیاز کارخانه خود را از کشاورز خریداری کنند.

وی اضافه کرد: در مقابل این کار به صاحبان کارخانجات، تسهیلات کم بهره 12 درصد پرداخت می شود تا از محل این تسهیلات، نهاده های موردنیاز کشاورز را شامل کود و بذر تامین نموده و همچنین محصول گندم آنها را تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار دهند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید