Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور شیلات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: صید ماهی گرمابی در بند عبدال آباد شهر حصار گرمخان آغاز شد.

صید ماهی گرمابی در بند عبدال آباد شهر حصار گرمخان

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، مهدی میرقراچولومدیر امور شیلات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: تیم پنج نفره از صیادان استان گلستان به بند عبدال آباد دعوت شدند و صید ۴ نوع ماهی فیتوفاک، کپور، آمور  و ... را انجام دادند.

وی خاطرنشان کرد: در فروردین ماه سال جاری ۳۰ هزار بچه ماهی در وزنهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم در بند رها سازی شدند که اکنون پس از گذشت ۷ ماه بالغ بر ۳۵ تن ماهی صید می شود.

میرقراچولو اظهار داشت: هم اینک ۹۲ مزرعه پرورش ماهی گرمابی در استان وجود دارد که پیش بینی می شود ۴۰۰ تا ۴۵۰ تن انواع ماهی برداشت شود.

وی با بیان اینکه بیشترین ماهی تولید مزارع گرمابی استان شامل آمور، کپور و فیتوفاگ است اظهار داشت: با احتساب ماهیان سردابی پیش بینی می شود امسال ۲ هزار و ۴۰۰ تا  ۲ هزار و ۵۰۰ تن انواع ماهی از مزارع استان برداشت شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید