Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به خزان زودرس در این استان براثر خشکسالی گفت: از کشاورزان می خواهیم که حفظ باغ را در اولویت کاری خود قرار دهند.

کشاورزان حفظ باغ را در اولویت قرار دهند

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، محمد جواد تشکری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه هم اینک بهره برداران باید با آبیاری مناسب، تغذیه باغ درختان را برای گذر از تنش خشکی کمک کنند گفت: گل دهی مناسب درختان در سال آینده بستگی به تغذیه درخت در این فصل دارد.

وی با اشاره به اینکه تاکستان های استان نیز به سمت خزان رفته اند اظهار داشت: با وجود اینکه ریشه های تاک های این استان در اراضی دیم نسبت به خشکی مقاوم است اما خشکسالی تاثیر خود را گذاشته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه خشکسالی درختان را ضعیف می کند گفت: آفات نیز به درختان ضعیف حمله خواهند کرد در این ایام آفات مکنده، انواع کنه ها جولان می دهند و همچنین بیماری ها نیز بیشتر بروز پیدا می کنند.

وی از کشاورزان خواست تا با تغذیه درست از جمله آفات جلوگیری کنند و افزود: هم اینک بهره برداران بخشی از درآمد خود را به حفظ و احیای درختان اختصاص دهند.

تشکری بر هرس به موقع در فصل پاییز نیز تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه وضعیت درختان نسبت به سال های گذشته ضعیف تر شده است باید هرس به موقع انجام شود، همچنین می توان بخش از برگ ها را چید.

وی بر عملیات سرشاخه کاری نیز در باغ ها تاکید کرد و افزود: باید با سرشاخه کاری ارقام مقاوم به خشکی، کم آب طلب، دیرگل و  زودرس را در باغ ها گسترش دهیم تا توان مقابله با تغییر اقلیم را داشته باشند.

تشکری بر سرشاخه کاری ارقام جدید تاک ها و گردو در استان اشاره ای کرد و گفت: تاکنون در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده است که ارقام جدید انگور در تاکستان ها به بار نیز نشسته است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید