Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی با اشاره به اینکه خشکسالی و گرانی نهاده ها از دلایل اصلی روی آوری عشایر به فروش دام مازاد است، گفت: تاکنون حدود چهار هزار راس دام در قالب خرید تضمینی از عشایر این استان خریداری شد و وجه خرید این دام ها نیز تاکنون از سوی شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی استان پرداخت نشد.

بیش از چهار هزار راس دام در قالب خرید تضمینی از عشایر خراسان شمالی خریداری شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، محمدرضا قلی پور مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی خواهان سرعت دادن به خردی تضمینی و پرداخت وجه خرید دام از سوی این شرکت شد. 

وی با بیان اینکه خراسان شمالی دومین استان در خرید دام زنده در قالب طرح خرید تضمینی دام عشایر است اظهار داشت: رویکرد دولت در این اقدام حمایتی، افزایش قیمت دام زنده در بازار است و تاکنون موثر بوده است. 

مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی گفت: طرح خرید تضمینی دام عشایر به علت پایین بودن ظرفیت تنها کشتارگاه صنعتی استان در بجنورد با کندی پیش می رود.

وی اظهار داشت: براساس برنامه ریزی حدود ۲۰۰ هزار راس دام عشایر این استان که یک سوم تمام دامهای موجود این دامداران را تشکیل می دهد، به دلیل خشکسالی و کمبود نهاده ها در طرح تضمینی خرید قرار گرفت که با روند فعلی برآورد می شود حداقل ۱۰ درصد از این برنامه نیز محقق نشود.

وی اضافه کرد: استان خراسان شمالی با وجود داشتن هشت شهرستان دارای یک کشتارگاه صنعتی در شهر بجنورد است که ظرفیت این واحد صنعتی نیز روزانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ راس دام است که سالانه صرفا می تواند ۱۰ هزار راس دام را کشتار کند.

قلی پور خاطرنشان کرد: اگرچه با خرید تضمینی ۱۰ تا ۱۵ درصد در روزهای اولیه قیمت دام در این استان افزایش و تا حدودی دست دلالان از این  بازار کوتاه شد، ولی عدم تحقق تمام و کمال برنامه خرید تضمینی می تواند بار دیگر دلالان را به این بازار برگرداند و این بار ضرر و زیان بیشتری به عشایر وارد کند.

مدیرکل امور عشایری استان خراسان شمالی اظهارداشت: روند کند خرید دام از سوی شرکت پشتیبانی امور دام استان به عنوان متولی خرید تضمینی باعث نگرانی عشایر شد و شرکت پشتیبانی امور دام باید برای سرعت بخشیدن به این کار از ظرفیت برخی از کشتارگاههای سنتی استان نیز بهره بگیرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید