Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: برداشت ۳۰ رقم انگور جدید و زودرس که در سال های گذشته کشت شده بود از چند روز گذشته آغاز و وارد بازار شده است.

برداشت 30 رقم جدید و زودرس انگور در تاکستان‌های خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، محمدعلی شریکیان مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: انگور اتم رویال، بلک سیدلس، رعشه، ترکمن ۴، رشه سردشت، پیکامی، بیدانه قرمز، شاهانی قرمز، یاقوتی، کندری، لعل، دیوانه، سپیداری و فلیم سیدلس از جمله ارقام جدید کشت شده در این استان است.

وی با بیان اینکه سطح باروری ارقام انگور جدید بیش از ۳۰ هکتار است افزود: تلاش می کنیم تا ارقام جدید را در سطح استان توسعه دهیم.

وی اظهار داشت: ارقام عمده انگور استان شامل کلاهداری، کشمشی، عسکری، لعل، انگور سیاه و پیکامی است اما در چند سال اخیر ارقام جدید وارد استان شده است که هم اینک برخی از ارقام به باردهی رسیده اند.

شریکیان افزود: رقم سلطانی یا بی دانه در سطح استان به عنوان اولین برداشت از تاکستان ها در اواخر شهریور ماه و کلاه داری نیز در مهر ماه وارد بازار می شد اما هم اینک محصول تاکستان ها که از ارقام جدید و زودرس هستند وارد بازار شده اند.

وی بر تنوع بخشی محصولات باغی در استان تاکید کرد و افزود: باید با توجه به تقاضا، ذائقه مشتری و سلیقه آنان تولید داشته باشیم و بازار باید مهم ترین فاکتور برای بهره برداران این بخش باشد و همچنین باید از نظر تولید همزمان نباشند تا برای فروش دچار مشکل نشوند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در خراسان شمالی در بیشتر سال ها سرمای دیررس بهاره وجود دارد و کشاورزان از این ناحیه خسارت هنگفتی می بینند که امسال نیز از این ناحیه باغ داران ضرر کردند باید ارقام جدیدی را بیشتر توسعه دهیم که نسبت به سرما مقاوم باشد.

شریکیان افزود: انگور رقم کندری بعد از سرمای دیررس بهاره دوباره زایش دارد این در حالی است که تمامی ارقام انگور این توانمندی را ندارند یا اینکه بسیار محدود است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی اظهار داشت: توسعه باغ ها در این استان کمتر اتفاق می افتد اما باید اصلاح و نوسازی باغ را داشته باشیم چرا که باید با توجه به نیاز بازار و ذائقه مشتری و حتی هدف صادراتی تولید داشته باشیم.

وی گفت: تاکداران باید ارقام جدید را در تاکستان های خود کشت کنند و بعد از مرحله باردهی تاک های قدیمی را به مرور خارج کنند.

شریکیان اظهار داشت: ارقام جدید انگور در سطح تاکستان های این استان بیشر بر روی پایه های قدیمی پیوند زده شده است، تاج درخت عوض شده اما ریشه همان ریشه قدیمی و بومی است که با مناطق استان نیز سازگاری دارند.

وی افزود: همچنین عملیات پروژه سرشاخه کاری انگور با استفاده از ارقام برتر تجاری آبی و دیم به صورت الگویی در سطح برخی از تاکستان ها با همکاری مرکز تحقیقات در شهرستان های بجنورد و فاروج انجام شده است که از کشاورزان می خواهیم به این روش عمل کنند.

شریکیان هدف این طرح را خارج کردن ارقامی که باردهی اقتصادی ندارند عنوان کرد و افزود: بهره برداران به مرور ارقام کم بازده را از تاکستان خارج و ارقام جدید را جایگزین می کنند، این طرح همچنین در راستای رونق تولید نیز انجام می شود.

وی افزود: سطح زیر کشت این محصول  ۱۸ هزار و ۵۲۰ هکتار است که سطح کشت آن در شهرستان های فاروج، شیروان، بجنورد، اسفراین و مانه و سملقان پراکنده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید