Iranian Agriculture News Agency

در شرایطی که خشکسالی و کمبود بارشها، روی عملکرد و کیفیت اراضی باغی و زراعی موثر بوده، توسعه کشت گلخانه‌ای علاوه بر مدیریت مصرف آب، شرایط کمی و کیفی محصولات را هم بهتر میکند.

شهرستان شیروان 28 گلخانه فعال دارد

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی،  ایزانلو مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیروان با اشاره به اینکه این شهرستان ۲۸ گلخانه فعال ۱۰ هکتاری دارد گفت: شیروان پیشتاز در توسعه کشت گلخانه ای در استان است.

 ایزانلو افزود: در ۱۷ واحد گلخانه های این شهرستان سبزی و سیفی کشت می‌شود و در مابقی گیاهان زینتی و گیاهان دارویی کشت می‌شود.

وی صرفه جویی در مصرف آب، افزایش بهره َوری و امکان کاشت و برداشت در همه فصول از مزایای گلخانه است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید