Iranian Agriculture News Agency

باغدار نمونه اسفراینی هم با شیوه‌های نوین، درخت سیب کاشته و هم بخشی از میوه هایش را به مددجویان اختصاص داده است.

باغ‌هایی که باقیات صالحات می‌شوند

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، آقای یحیی آبادی و دیگر خیّران، بخشی از میوه‌های باغ های خود را در قالب طرح شجره طیبه، برای استفاده مددجویان شهرستان اختصاص داده اند.

باغ ۴۰هکتاری رمضانعلی یحیی آبادی، باغدار نمونه، از نوع ارقام گلاب کهنز و گلاب اسفراین است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسفراین گفت: در این شهرستان به علت موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به دو رشته کوه شاهجهان و آلبلاغ و برخورداری از آب و هوای معتدل کوهستانی، شرایط مطلوبی برای ایجاد باغ‌های سیب فراهم شده است.

احمد یوسفی افزود: سطح زیر کشت باغ سیب شهرستان ۷۰۹هکتار است که سطح بارور آن،  ۶۵۳هکتار و ۵۶هکتار غیربارور است.

وی گفت: میزان تولید سیب شهرستان ده هزار و ۴۴۸تن است به عبارت دیگر، میانگین برداشت هر هکتار، ۱۶تن است.

یوسفی خاطرنشان کرد: ارقام سیب این شهرستان، بیشتر پایه‌های بذری، شامل ارقام سیب زرد، قرمز، سیب عباسی، گلاب کهنز و گلاب اسفراین است.

وی گفت: سالیان اخیر با ورود پایه‌های رویشی به شهرستان، سطح باغ‌های پایه رویشی سیب شهرستان ۹هکتار شد که ۲درصد آن، رویشی و ۹۸درصد هم پایه‌های بذری هستند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید