Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت : یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی برنج این استان به دلیل خشکسالی و کمبود آب زیر کشت قرار نگرفت.

۱۲۰۰ هکتار اراضی برنج خراسان شمالی به دلیل خشکسالی از کشت باز ماند

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، پژمان شهابی مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: در سال زراعی جاری صرفا ۶۰۰ هکتار از یکهزار و ۸۰۰ هکتار اراضی برنجکاری به دلیل خشکسالی زیر کشت  این محصول قرار گرفت و این اراضی نیز  صرفا در حوزه سد شیرین دره قرار دارند.

وی زمان زیرکشت محصول برنج در خراسان شمالی را اوایل تیرماه اعلام کرد و از برنجکاران حوزه سد شیرین دره خواست تا در چند روز آینده نسبت به این کشت اقدام کنند و در صورت تاخیر به دلیل شرایط آب و هوایی و کمبود آب برای جلوگیری از زیان احتمالی ناشی از خشکسالی از ادامه کشت خودداری کنند.

رییس اداره بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی حوزه مدیریت منابع آب مانه و سملقان ، که سد شیرین دره در حوزه استحفاظی این شهرستان قرار دارد نیز گفت: با توجه به کاهش شدید بارندگی و منابع آب استان، زنگ خطر کم آبی در این منطقه رسما برای کشاورزان به صدا درآمد.

نعمت احمدی افزود: میزان آب ورودی  سد شیرین دره نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد کاهش یافت ، برای مدیریت مصرف و صرفه جویی خروجی آب  سد برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت و حقابه زیست محیطی، کاهش یافت.

وی افزود: سد شیرین دره از پیامدهای بحران شدید کم آبی در منطقه را کاهش داد  و  کشاورزان در استفاده بهینه از منابع آب این سد حداکثر صرفه جویی و همکاری را داشته باشند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید