Iranian Agriculture News Agency

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی:

مجری طرح چغندرقند کشور گفت: توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی است.

توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، پیمان حصادی مجری طرح چغندرقند کشور در بازدید از مزارع چغندر قند شیروان اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی به دنبال توسعه کشت مکانیزه برای ارتقاءسطح تولید این محصول راهبردی در کشور است.

حصادی ادامه داد: در حال حاضر میانگین برداشت چغندر قند در هر هکتار مکانیزه حدود ۵۰ تن است که توسعه مکانیزاسیون می تواند هزینه تحمیلی به کشاورزان را کاهش دهد.

وی اضافه کرد: اگر کشاورزان به سمت کشت مکانیزه چغندر قند حرکت نکنند، قطعا متضرر خواهند شد و با این فرایند وزارت جهاد کشاورزی تمام تلاش خود را در راستای توسعه مکانیزاسیون در این بخش به کار می‌گیرد.

وی، میانگین برداشت چغندر قند از مزارع سنتی را در سطح کشور بین ۴۲ تا ۴۴ تن اعلام کرد.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی به اشاره به کمبود آب در سطح کشور، کاشت این محصول به صورت نشاء کاری را یکی از راهکارها برای ارتقاء میزان تولید و کاهش هزینه و آب اعلام کرد و تصریح کرد:  با توجه به محدودیت منابع آبی، کشت نشاء کاری می‌تواند بخشی از این مشکل را جبران کند و با توسعه مکانیزاسیون با وجود کاهش سطح زیرکشت، میزان تولید کاهش چندانی نخواهد داشت.

حصادی کمبود سرمایه گذاری را از دیگر مشکل در تولید چغندر قند اعلام کرد و افزود: چغندر برای حوزه صنعت کاشته می‌شود و به نظر می‌رسد که بخشی از سرمایه‌گذاری حوزه صنعت باید به سمت  توسعه کارخانه‌های قند سوق داده شود.

وی با اشاره به برنامه کشت چغندر قند پاییزه اظهار کرد: در سال زراعی جاری حدود ۴۰ درصد از محصول چغندر قند کشور در اسفندماه کشت شد که رکورد خوبی در این بخش به جا گذاشته شد و با محدودیت منابع آبی باید توسعه کشت پاییزه در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید