Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: کشت گیاهان علوفه ای کم آب طلب در دیم زارهای استان در شرایط کاهش بارندگی ها به منظور تامین خوراک دام در دستورکار قرار گرفته است.

کشت علوفه دامی در دیم زارهای خراسان شمالی در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، محمد جواد تشکری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اظهار کرد: افزایش سطح تولید علوفه دامی در کشور و استان به منظور تامین خوراک مورد نیاز دام ها مورد توجه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: سورگوم، ارزن های علوفه ای، ماشک ها و نخودهای علوفه ای از جمله گیاهان علوفه ای کم آب طلبی هستند که در دیم زارها کشت خواهند شد.

تشکری با بیان اینکه خراسان شمالی در ابتدای مسیر اجرای کشت این نوع از محصولات در استان قرار دارد، تصریح کرد: کشت گیاهان علوفه ای کم آب طلب در دیم زارها در شرایط کاهش بارندگی ها به منظور تامین خوراک دام بسیار ضروری است.

وی تصریح کرد: ضرورت دارد که اجرای کشت این نوع از محصولات در مسیر کشاورزی قراردادی قرار بگیرد و انتظار می رود سرمایه گذاران بخش خصوصی به ویژه واحدهای تولید خوراک دام و دامپروران استان از اجرای کشت قراردادی علوفه دامی استقبال کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی یادآور شد: تاکنون کشاورزی قراردادی برای محصولات چغندرقند، گوجه فرنگی و پنبه میان کشاورزان و کارخانجات فرآوری این محصولات اجرایی شده است.

وی همچنین گفت: از سال گذشته در استان اجرای کشاورزی قراردادی برای کشت و فرآوری دانه های روغنی نیز آغاز شده که میان کشاورزان استان با شرکت آستان قدس این قرارداد منعقد شده است.

وی همچنین بر لزوم کشت قراردادی محصول گندم نیز اشاره و عنوان کرد: با توجه به اینکه در کشور کشت قراردادی گندم دوروم میان کارخانجات ماکارونی و گندم کاران آغاز شده است، نیاز است که به طور کلی گندم تولیدی در مسیر کشت قراردادی میان کارخانجات آرد و کشاورزان قرار بگیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در خاتمه توسعه کشاورزی قراردادی را برای بهبود الگوی کشت بسیاری ضروری دانست و گفت: فرآیند حضور پر رنگ سرمایه گذاران بخش خصوصی به این مسیر باید آماده سازی و تسهیل شود.

تشکری افزود: قوای مققنه و مجریه باید بر توسعه کشاورزی قراردادی مبتنی بر حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی اهتمام داشته باشند و شرایط تحقق هر چه بیشتر آن را فراهم کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید