Iranian Agriculture News Agency

چهارمین جلسه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی برگزار شد.

چهارمین جلسه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، چهارمین جلسه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با موضوع بررسی24 پرونده رسیده به دبیرخانه کمیسیون با حضور کلیه اعضاء کمیسیون در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی برگزار گردید.

در این جلسه از مجموع پرونده های طرح شده، 18 پرونده مورد موافقت اعضاءکمیسیون تبصره 1 ماده 1 قرار گرفت.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید