Iranian Agriculture News Agency

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی درخصوص اجرای یکپارچه سازی زمین های کشاورزی به منظور انجام کشت های هدفمند و مدیریت آب در این زمین ها اظهار کرد: در سطح کشور طی دو دهه اخیر زمین های کشاورزی متاثر از قانون ارث به قطعات کوچک تقسیم شده اند که در نقاطی، تقسیم زمین ها از سطح های فنی و اقتصادی نیز کمتر شده است.

دستورالعمل یکپارچه سازی زمین های کشاورزی، راهبرد مدیریت زمین های خرده مالکی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، سید ابراهیم سیدی گفت: با توجه به وجود چنین موضوعی و اثرات منفی آن بر فرآیند کشت های هدفمند، وزارت جهاد کشاورزی در دهه 90 دستور العمل یکپارچه سازی زمین های کشاورزی را به استان ها ابلاغ کرد که البته در سال 98 بر انجام آن تاکید بیشتری شد، هر چند که اجرای آن به قانون تبدیل نشد تا الزامی برای کشاورزان باشد.

وی گفت: در این دستورالعمل تعیین شده است که یکپارچه سازی زمین های کشاورزی دارای منبع آبی، در قالب تشکیل شرکت های سهامی-زراعی، یا کشت و صنعت و یا تعاونی-تولید انجام شود.

وی افزود: دولت در این دستورالعمل برای اجرای طرح های آب و خاک در زمین هایی که یکپارچه خواهند شد، اعتبارات کمک بلاعوض ( تا صد در صد از هزینه های اجرای طرح های آب و خاک) را به این شرکت ها اختصاص خواهد داد.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در ادامه با یادآوری این مطلب که در راستای اجرای یکپارچه سازی زمین های کشاورزی، مرز میان زمین ها باید از بین برود و زمین ها تحت مدیریت یکی از مدل شرکت های اشاره شده، اداره شوند و سهام داران این شرکت ها از محل کشت یا کشت هایی که در این زمین ها انجام می شود سود را دریافت می کنند، عنوان کرد: تمایل به اجرای این دستورالعمل خیلی مورد استقبال بهره برداران قرار نگرفت.

سیدی گفت: در خراسان شمالی برای برون رفت از این وضعیت، دوره های ترویجی برای بهره برداران برگزار شده است و حتی از سال گذشته تشکیل دو شرکت تعاونی – تولید به منظور یکپارچه سازی زمین ها به صورت پایلوت کلید خورده است تا پس از شروع به کار آنها الگویی برای سایر بهره برداران خرده مالک شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید