Iranian Agriculture News Agency

مدیر تعاون روستایی خراسان شمالی؛

مدیر تعاون روستایی خراسان شمالی گفت: انبارهای ذخیره سازی غلات و سایر محصولات تضمینی زیر نظر تعاون روستایی به دلیل فرسودگی از شرایط خوبی برای ذخیره سازی خریدهای جدید برخوردار نیست.

انبارهای ذخیره سازی غلات به دلیل فرسودگی برای ذخیره سازی مناسب نیست

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، جلیل رمضانی مدیر تعاون روستایی خراسان شمالی  افزود: با گذشت سه دهه از ساخت انبارهای ذخیره سازی تعاون روستایی، تاکنون هیچ اعتباری برای مرمت و بازسازی این انبارها انجام نشد و این انبارها نمور و فاقد تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای ذخیره سازی خریدهای تضمینی سال جاری از جمله غلات است.

وی اضافه کرد : بارندگی ۲ هفته اخیر در استان خراسان شمالی میزان رطوبت داخل انبارها را نسبت به گذشته افزایش داد و با این روند باید در پرداخت اعتبار برای مرمت و بازسازی پیش از شروع خرید تسریع شود تا اقدامات اولیه برای رطوبت زدایی و نصب تجهیزات ایمنی صورت گیرد.

مدیر تعاون روستایی استان خراسان شمالی میزان اعتبار ضروری مورد نیاز برای بازسازی و مرمت ۲۱ انبار ذخیره سازی گندم را حداقل پنج میلیارد ریال اعلام کرد و اظهارداشت : در مجموع ۸۸ انبار ذخیره سازی در اختیار تعاون روستایی قرار دارد که مرمت و بازسازی و نصب تجهیزات ایمنی آن حدود ۳۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

مهندس رمضانی ظرفیت انبارهای ذخیره سازی در اختیار تعاون روستایی را حدود ۵۳ هزار تن اعلام کرد که ۲۱ هزار تن از این انبارها سالانه برای ذخیره سازی موقت گندم خرید تضمیمی از روستاییان استان خراسان شمالی سازماندهی می شود.

وی مزیت انبارهای تعاون روستایی را پراکندگی آنها در سطح استان بیان کرد که می تواند مورد استفاده دستگاههای دولتی از جمله شرکت

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید