Iranian Agriculture News Agency

کشاورزان، متوجه خطر شیوع و طغیان بیماری لکه غربالی در درختان میوه باشند. نخستین نشانه های آن، روی برگ ها، سوراخ و حالت غربال می شود.

طغیان بیماری لکّه غربالی درختان میوه هسته دار در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، محمد رضایی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی درباره شیوع و طغیان بیماری لکه غربالی با ادامه بارندگی ها و رطوبت بالا در درختان میوه هسته دار هشدار داد.

رضایی افزود: به سبب بارندگی ها و افزایش رطوبت هوا امکان توسعه بیماری های قارچی از جمله لکه غربالی در باغ ها وجود دارد که مبارزه نکردن بموقع با این بیماری سبب ضعف درختان ، کاهش مقدار و ارزش محصول می شود.

 وی افزود:  بیماری لکه غربالی در درختان میوه هسته دار مانند زردآلو ، گیلاس ، آلبالو، گوجه، هلو، شلیل و بادام مشاهده می شود که نخستین نشانه های آن روی برگ ها به صورت سوراخ شدن و حالت غربالی برگ است .

 رضایی درباره وضعیت مبارزه با این بیماری گفت: اکنون باغداران باید با قارچ کش ها و باکتری کش های موجود در بازار، از رشد این بیماری و صدمه بیشتر به محصولات جلوگیری کنند .

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید