Iranian Agriculture News Agency

مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از واگذاری 65 هکتار از اراضی این استان جهت اجرای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی در سال گذشته خبر داد.

65 هکتار از اراضی خراسان شمالی جهت اجرای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی واگذار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، محمد باقر منتظری تعداد جلسات کمیسیون ماده2 (کمیسیون واگذاری طرح های کشاورزی) 14 جلسه به تعداد 173 پرونده، تعداد جلسات کمیسیون ماده 21(کمیسیون واگذاری طرح های کشاورزی)4 جلسه به تعداد 45 مصوبه، تعداد جلسات و مصوبات هیات نظارت ماده  33،  10 جلسه به تعداد 101 پرونده، تعداد جلسات شورای هیات هفت نفره، 4 جلسه به تعداد 170 نفر عضو مشاع را از اقدامات انجام شده این مدیریت در حوزه واگذاری اراضی در سال گذشته بیان کرد.

وی وصول عواید فروش و اجاره اراضی واگذار شده را 7.003.000.000 ریال طی سال گذشته عنوان کرد.

وی همچنین اقدامات ترویجی و خدمات الکترونیک و برگزاری دوره های آموزشی ویژه بهره برداران اراضی کشاورزی، دهیاران و شوراها به تعداد 745 نفر روز را از دیگر فعالیتهای انجام شده بیان کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید