Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی:

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به حمله حلزون‌ها به باغ ویلاهای خراسان شمالی گفت: تاخیر در حذف علف‌های هرز و هرس شاخه های زاید درختان در باغات، باعث افزایش زادآوری حلزون و لیسک به عنوان یکی از آفات خطرناک، باغات به خصوص باغ ویلاهای خراسان شمالی را مورد تهدید قرار داده است.

حمله حلزون‌ها به باغ ویلاهای خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، محمدرضایی افزود: در شرایط فعلی حلزون و لیسک بیشتر در باغات واقع در دره های مرطوب به عنوان زیستگاه اصلی این آفات کشاورزی قابل مشاهده است و وجود فضای مرطوب و خنک ماندگاری این آفات را افزایش می دهد که می تواند باعث گسترش نفوذ آنها در سطح سایر باغات و خسارت به محصولات باغی شود.

وی دلیل ماندگاری این آفات را در باغات به خصوص باغ ویلاهای خصوصی در سطح استان تاخیر در از بین بردن علف های هرز و شاخه های زاید و آسیب دیده درختان باغی دانست و از باغداران و ویلاداران خواست برای مبارزه با حلزون و لیسک نسبت به جمع آوری علف های هرز و شاخه های زاید به عنوان زیستگاه اصلی این آفات اقدام کنند.

وی اضافه کرد: اگرچه این آفات در سال جاری به نسبت سنوات گذشته که شاهد بارش های بیشتر باران و نمناکی باغات بودیم، کمتر است، ولی همچنان به عنوان تهدیدی برای این باغات محسوب  می شود و باید هر چه سریعتر هشدارهای سازمان جهادکشاورزی برای مبارزه با این آفات اقدام شود.

مدیر حفظ نبابات جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی خاطرنشان کرد: برداشت علف هرز باعث دیده شدن این آفات و تغذیه آنها از سوی پرندگان می شود و به نوعی به طور طبیعی بدون استفاده از سموم خاص مبارزه بیولوژیکی با این آفات صورت می گیرد.

وی از باغداران خواست  حداقل  تا شعاع یک متری اطراف درختان جوان باغات باید  علف های هرز اطراف جمع آوری شود تا این سطح از اراضی باغی تحت معرض نور آفتاب قرار گیرد و با خشک شدن رطوبت این آفات نیز کاهش خواهد یافت.

وی اظهار داشت: رابطه نزدیک بین فعالیت حلزون و علف های هرز نشان دهنده این است که برگ های باقیمانده بر روی سطح خاک علت شیوع و افزایش حلزون ها در باغ ها است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه با گرم شدن و خشکی هوا این آفت از بین می رود اظهار داشت: حرکت نرم‌تنان  از باغی به باغ دیگر نسبت به سایر آفات کندتر و کمتر است، ولی باید اصول مبارزه به درستی از سوی باغداران رعایت شود.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید