Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه اجرای طرح کاداستر گامی بزرگ در راستای توسعه کشاورزی، سنددار شدن زمین کشاورزان و تامین امنیت غذایی است گفت: با اجرای طرح ضمن کاهش اختلافات ملکی تمامی اراضی کشاورزی سند دار می شوند.

اجرای طرح کاداستر گامی بزرگ در راستای توسعه کشاورزی است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، محمدباقر منتظری با بیان اینکه در طرح کاداستر تداخلات اراضی نیز کاهش پیدا می کند، افزود: دسترسی آسان به اطلاعات مالکیت همه مالکان از دیگر فواید اجرای این طرح به شمار می رود که از این طریق می‌توان به سهولت دریافت که این ملک متعلق به چه کسی است.

وی گفت: با توجه به اینکه موضوع رفع تداخلات اراضی ملی و مستثنیات در پلاک های ثبتی، بیشترین تنش ها را در استان داریم، با تهیه نقشه کاداستر، کمک موثری به موضوع رفع تداخلات خواهد داشت.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: همزمان با اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در راستای همکاری دوجانبه با منابع طبییعی ۲۰۰ هزار هکتار نقشه کاداستر اراضی ملی توسط سازمان جهاد کشاورزی تهیه یا در دست تهیه است.

منتظری خاطرنشان کرد: ۴۷۵ هزار هکتار از اراضی این استان به منظور تهیه نقشه کاداستر عکسبرداری هوایی شد.

وی افزود: استان خراسان شمالی در تثبیت مالکیت کاداستر و رفع تداخلات در دو سال متوالی برتر کشوری بوده است.

وی کل اراضی کشاورزی استان شامل اراضی آبی، دیم، باغ ها و اراضی بایر را ۶۵۲ هزار و ۵۰۰ هکتار دانست و گفت: میانگین عملکرد کاداستر اراضی کشاورزی استان نسبت به کاداستر کشور ۴۰.۱۹ به ۲۴.۸۸ درصد است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: تاکنون برای ۳۲ هزار و ۵۰۷ هکتار از اراضی استان نقشه کاداستر تهیه و برای صدور سند به اداره کل ثبت اسناد تحویل شده است.

منتظری کل اراضی کشاورزی تحت قرارداد برای تهیه نقشه کاداستر در استان را ۲۶۲ هزار و ۲۴۶ هکتار دانست و افزود: عملیات تهیه نقشه کاداستر ۹۶ هزار هکتار از این اراضی به پایان رسیده است.

وی اظهار داشت: تاکنون ۶۲ هزار و ۴۸۷ هکتار نیز از کل اراضی کشاورزی تحت قرارداد نقشه کاداستر آنها به تایید سازمان نقشه برداری رسیده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید