Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی:

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از ضرورت انجام روغن پاشی زمستانه در سطح باغات استان خبر داد.

اثر روغن پاشی درختان میوه در کاهش جمعیت آفات زمستان گذران

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، محمد رضایی افزود: زمستانگذرانی برخی از آفات درختان میوه استان مانند انواع شپشکها، شته ها، کنه ها در فصل زمستان در روی شاخه و تنه درختان می باشد، بنابراین یکی از راه‌های کنترل و کاهش خسارت آفاتی مانند شپشک‌ها، شته‌ها، کنه‌ها و تخم‌های بعضی آفات درختان میوه  استفاده از روغن های زمستانه است.

وی گفت: تنفس حشرات و یا تخم آفات از طریق منافذی که در پوست بدن یا تخم قرار داشته، انجام می گیرد بنابراین روغن در اثر تماس با پوشش سطح بدن حشرات و سطح تخم ها باعث انسداد منافذ تنفسی آنها و نهایتا منجر به خفگی شده و بدین وسیله از فعالیت و خسارت آنها جلوگیری می‌شود.

رضایی خاطرنشان کرد: این عملیات باعث از بین رفتن تخم ها و آفاتی که در حال زمستان گذرانی در بخش های مختلف شاخه و تنه ی درخت بوده، می شود و جمعیت آفات در سال پیش رو را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی توصیه کرد: بهترین زمان روغن پاشی بعد از آخرین احتمال یخ زدگی و یا دو هفته قبل از شکوفایی درختان انجام گیرد یعنی زمانی که دیگر احتمال این که دما به زیر صفر درجه برسد وجود نداشته باشد، زیرا روغن پاشی موجب بیدار شدن و رشد جوانه ها می شود و اگر بعد از رشد جوانه ها دما به زیر صفر درجه برسد جوانه ها دچار یخ زدگی شده و از بین خواهند رفت و این دوره بسته به منطقه جغرافیایی از اواخر بهمن ماه الی اواخر اسفند ماه متفاوت است.

رضایی، میزان مصرف روغن زمستانه را، 4-2 درصد و به طور متوسط سه درصد توصیه کرد.

جهت تاثیرگذاری بهتر روغن­های زمستانه، توصیه می گردد همراه با روغن از یکی از سموم رایج مانند زولون، دورسبان، دیازینون نیز استفاده شود. به جهت تماسی بودن روغن مصرفی، محلولپاشی تمام قسمتهای تنه و شاخه های درختان ضروری است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید