Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: جایگاه خراسان شمالی در جدول صنعت گلخانه داری کشور در زمینه میزان سطح از رتبه 29 به رتبه 21 و در زمینه میزان تولید نیز از رتبه 29 به رتبه 17 ارتقا پیدا کرده است.

ارتقای خراسان شمالی در کشت های گلخانه ای

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسن شمالی، محمدعلی شریکیانمدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به اینکه در حال حاضر سطح فضای گلخانه ای استان به 60هکتار رسیده که البته 10 هکتار دیگر نیز در دست احداث است، بیان کرد: خراسان شمالی طی چند سال اخیر در زمینه ایجاد فضای گلخانه ای هشت پله رشد کرده است.

وی با بیان اینکه طی هشت سال گذشته سطح گلخانه های استان از 10 هکتار به 60 هکتار افزایش یافته است، گفت: در حال حاضر جایگاه استان در صنعت گلخانه داری کشور در زمینه ایجاد گلخانه هشت پله ارتقا یافته است.

وی اظهار کرد: رویکرد مهم وزارت جهاد کشاورزی در تولید محصولات سبزی و صیفی جات به سوی ایجاد واحدهای گلخانه ای است تا منابع آبی برای کشت این محصولات مدیریت و صرفه جویی شوند.

 شریکیان در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه کشت محصولات در گلخانه ها، آب کمتری را می طلبد، دفع آفات در سالن های گلخانه به راحتی کنترل می شوند، بهره وری تولید و اشتغال در گلخانه ها بالا است، در همین راستا، سازمان جهاد کشاورزی استان نیز فرآیند صدور مجوز برای احداث گلخانه ها در استان را تسهیل کرده است.

وی عنوان کرد: این سازمان برای توسعه سالن های گلخانه ای در استان به منظور افزایش میزان تولید محصولات گلخانه ای و ایجاد اشتغال بیشتر، انجام برنامه های ترویجی و آموزشی را در دستور کار قرار داده است که این دوره های آموزشی هر ساله برگزار می شود.

وی تصریح کرد: برگزاری این دوره های آموزشی و ترویجی و آشنایی با مزایای کشت محصولات در سالن های گلخانه ای موجب شده اند که تمایل به سوی گلخانه داری در استان طی چند سال اخیر رشد خوبی داشته باشد.

وی بیان کرد: در فضای گلخانه ای استان به طور عمده محصولات سبزی و صیفی جات کشت می شوند البته در عین حال، بخشی دیگر از محصولات گلخانه ای استان شامل تولید انواع نشاء، نهال همچنین گل های زینتی و آپارتمانی هستند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید