Iranian Agriculture News Agency

یازدهمین جلسه کمیسیون طرح های کشاورزی و تولیدی (ماده 2 دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی) در خراسان شمالی در راستای واگذاری اراضی ملی و دولتی به طرح های کشاورزی با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.

برگزاری یازدهمین جلسه کمیسیون طرح‌های کشاورزی و تولیدی در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار ایانا د استان خراسان شمالی،  در این جلسه 15پرونده در حوزه ی واگذاری اراضی در زمینه های دامپروری ، درختکاری، استخر ذخیره آب کشاورزی، کشت علوفه و احداث باغ زیتون به مساحت 1346189 متر مربع مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد برای 5 پرونده واگذاری اولیه و 8 پرونده تمدید قرارداد اجاره و افزایش مدت قرارداد اجاره با مساحت 1346189 متر مربع به تصویب رسید.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید