Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل غله خراسان شمالی:

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: هم اکنون ماهانه 8هزار و ۴۰۰ تن آرد بین نانوایی‌های استان توزیع می‌شود بنابراین مشکلی در این زمینه نداریم.

مشکل کمبود آرد نداریم

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، سیدجلال موسوی اظهار کرد: موجودی انبارها و سیلوهای گندم استان نیز تا تیرماه سال آینده (زمان برداشت گندم از کشتزارهای استان) مناسب است و در این خصوص هم هیچ دغدغه‌ای نداریم.

وی افزود: براساس آمارهای موجود، سرانه مصرف آرد در این استان ۸۶۳ هزار نفری ۹.۴ و کشور ۷.۵ کیلوگرم است.

وی با بیان اینکه این سرانه برای کل مصارف آرد از جمله یارانه ای، نیمه یارانه ای و سایر مصارف است افزود: مصرف نان در بین شهروندان این استان بیش از میانگین کشوری است اما باید بازرسی ها و کنترل در این خصوص بیشتر شود تا آرد استان خارج از شبکه توزیع نشود.

موسوی بر نظارت بیشتر از عملکرد نانوایی ها در این استان تاکید کرد و گفت: کمبود آرد در این استان وجود ندارد، دستگاه های مربوطه باید در این زمینه بیشتر جدیت به خرج بدهند و همچنین مردم نیز باید نسبت به نانوایی ها حساس باشند و هر تخلفی را می بینند گزارش دهند تا رسیدگی لازم انجام شود.

وی افزود: آرد تنها برای تامین نان است، باید با فرهنگ سازی و نظارت بیشتر تلاش کنیم تا در سایر بخش ها مورد استفاده قرار نگیرد و همچنین به عنوان خوراک به مصرف دام نیز نرسد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: برخی از قنادی ها آرد را از نانوایی ها خریداری و در تولید شیرینی مورد استفاده قرار می دهند، آرد یارانه ای را با قیمت مناسب تر خریداری و تبدیل به تولیدی به غیر از نان می کنند که این یک تخلف است.

موسوی اظهار داشت: آرد نانوایی ها باید تنها به پخت نان اختصاص یابد اما برخی از این کسبه در این خصوص تخلف می کنند که این امر باعث شلوغی برخی از نانوایی ها شده است زیراکه بخشی از آرد خود را در خارج از شبکه به فروش رسانده‌اند.

وی افزود: هیچ نانوایی حق تعطیلی یا کاهش ساعت کاری ندارد، هر نانوایی در هفته طبق برنامه یک روز تعطیل است.

وی از مردم خواست تا هر نانوایی که به جز تعطیلی قانونی، پخت نان ندارد به دستگاه های نظارتی گزارش دهند و اظهار داشت: در یک روستا دو نانوایی وجود دارد یک نانوایی به دلیل توزیع خارج از شبکه تعطیل کرده است اما  مردم گزارشی نمی دهند، حتی در یک روستا یک نانوایی به مدت ۲ ماه تعطیل بوده است.

وی با بیان اینکه کمبود آرد در استان نداریم افزود: برخی از نانوایی ساعت کاری را نیز رعایت نمی‌کنند.

موسوی اظهار داشت: برخی از شهروندان نیز در پیک ساعت شلوغی نانوایی ها مراجعه می کنند، در صورتی که در ساعت اولیه این مراکز هیچ مشتری وجود ندارد و نان ها بر روی هم تلمبار می‌شود.

وی گفت: حتی برای جبران شلوغی صف ۱۸ نانوایی در استان کشیک شده اند که از این مراکز می خواهیم با نصب بنر اطلاع رسانی داشته باشند تا شهروندان برای خرید نان مراجعه کنند.

وی از بخشداران، شورای های اسلامی روستا و اهالی خواست تا نسبت به عملکرد نانوایی ها حساس باشند و گفت: توسط دستگاه ها نظارت و کنترل وجود دارد اما به علت پراکندگی روستاها و تعداد زیاد خود اهالی باید بیشتر نظارت داشته باشند و هر تخلف را به صورت خاص و موردی گزارش دهند.

موسوی افزود: در یک روستا یک نانوایی پنج روز هیچ پخت نانی نداشته است و سهمیه آرد را به تولید کیک و شیرینی اختصاص داده بود که  تخلف کرده بود اما مردم این روستا برای خرید نان به روستای مجاور می رفتند، حتی در یک روستا یک نانوایی حدود ۲ ماه پخت نان نداشته است اما هیچ گزارش مردمی نداشتیم.

وی گفت: آرد یارانه ای تنها برای تولید نان به نانوایی ها اختصاص داده می شود هرگونه تبدیل آن به سایر تولیدات تخلف است.

وی افزود: در برخی از نقاط استان نیز آرد اختصاصی نانوایی را در اختیار تولید کننده ها سمنو، رشته خانگی  قرار داده‌اند.

وی با بیان اینکه نمی توانیم بدون علت سهمیه آرد استان را افزایش دهیم افزود: ما نیز باید پاسخگوی دستگاه های نظارتی باشد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: تاکنون هر فرمانداری این استان درخواست سهمیه آرد داشته است موافقت شده اما باید آنان نیز نظارت ها و بازرسی ها را در این خصوص افزایش دهند تا آرد یارانه ای بی جهت در سایر مصارف مورد استفاده قرار نگیرد.

وی از اتحادیه ها نیز خواست تا در این خصوص نظارت بیشتری داشته باشند و  پروانه متخلفان را لغو کنند.

وی گفت: کالای یارانه ای در اختیار نانوایی ها است پس نباید سلیقه ای عمل کنند و همچنین صاحبان نانوایی و کارگران از بیمه برخوردار هستند که در این خصوص نیز به آنان یارانه دولتی اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: حتی نانوایی ها از گاز، آب، برق نیز به صورت یارانه ای برخوردار شده اند که باید طبق مقررات عمل کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید