Iranian Agriculture News Agency

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بجنورد گفت: حدود 90 درصد اراضی دیم این شهرستان بصورت مکانیزه کشت شد.

حدود 90 درصد اراضی دیم شهرستان رازوجرگلان مکانیزه کشت شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی،  ا... وردی خادمی افزود: برای اولین بار کشت مکانیزه دیم در سطح شهرستان رازوجرگلان حدودا" 90  درصد اجرا گردید و اکثر مناطق شهرستان کشت بصورت مکانیزه انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز تعداد 40  عمیقکار مشغول به فعالیت بوده و کشت با آنها انجام می شود که کشت به این روش سال آینده تاثیر بسزایی میزان تولید محصول دارد و کشاورزان از مزارع خود بیشتر برداشت خواهند نمود .

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید