Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: مواد آلی موجود در خاک کشاورزی این استان خیلی کم است و باید به فکر چاره علمی برای آن باشیم.

کمبود مواد آلی در خاک کشاورزی خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی،  تشکری افزود: مواد آلی خاک در اراضی کشاورزی این استان در حال حاضر کمتر از یک دهم درصد است.

به گفته وی مواد آلی موجود در خاک کشاورزی باید بین ۹ دهم تا یک درصد باشد که این رقم با اعداد و ارقام موجود در خاک این استان فاصله زیادی دارد.

تشکری ادامه داد: بروز خشکسالی های پی در پی، شرایط اقلیمی این استان، فرسایش باید و کشت و کار مداوم موجب شده تا سطح مواد آلی موجود در خاک اراضی کشاورزی این استان به شدت کاهش یابد.

وی اظهارکرد: یکی از مهمترین اقداماتی که برای حفظ ماده آلی موجود در خاک باید انجام داد، امر کشاورزی حفاظتی است و از سوی دیگر بتوان با استفاده از کود و مواد مغزی سطح ماده آلی را افزایش داد.

وی تصریح کرد: علاوه بر آن شخم برگردان باید در امر کشاورزی حذف شود چراکه این امر موجب می شود تا مواد آلی موجود در خاک در تماس با هوا، هواگیری کرده و بسوزد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید