Iranian Agriculture News Agency

معاون سازمان تعاون روستایی استان خبر داد:

معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی خراسان شمالی گفت: خرید حمایتی زعفران تا پایان ماه جاری از زعفران کاران استان ادامه خواهد یافت.

خرید حمایتی زعفران به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، نجفی افزود: هر کیلوگرم نگین زعفران ممتاز با قیمت ۱۳.۵ و پوشال مرغوب با عدد ۱۰.۵ میلیون تومان به خریداری شده است.

وی ادامه داد: قیمت خرید حمایتی زعفران طی امسال نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد رشد داشته است.

وی گفت: یک هزار و ۳۰۰ کیلوگرم زعفران از ابتدای ماه جاری تاکنون خریداری شده است.

این مقام مسئول اظهارکرد: پیش بینی می شود میزان خرید زعفران طی امسال بیش از یک تن باشد.

وی با اشاره به راه اندازی بازارچه خرید گل زعفران در شهر فاروج اظهارکرد: هدف از راه اندازی این بازارچه ساماندهی قیمت خرید گل زعفران بوده است.

وی بیان کرد: در همین راستا ۳۰ غرفه بازگشایی شد و افراد در این محل به خرید و فروش گل پرداختند و در حال حاضر با پایان برداشت گل این بازارچه نیز جمع آوری شد.

معاون بازرگانی سازمان بازرگانی خراسان شمالی گفت: در این بازارچه روزانه ۳۰ تا ۴۰ تن گل زعفران خرید و فروش شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید