Iranian Agriculture News Agency

کارشناس مسوول چغندرقند سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت : هفت هکتار چغندرقند پاییزه به صورت الگویی و آزمایشی در مزارع شهرستان مانه و سملقان این استان کشت شد.

7هکتار چغندرقند پاییزه به صورت پایلوت در مزارع شهرستان مانه و سملقان کشت شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، ستایش مهر افزود: کشت پاییزه چغندر قند با هدف صرفه جویی در مصرف آب در سالیان اخیر در بین کشاورزان ترویج می‌شود و امسال تنها سطح محدودی از کشتزارهای شهرستان مانه و سملقان به صورت آزمایشی زیر کشت پاییزه این محصول رفته است، با توجه به شرایط آب و هوایی این خطه مناسب برای کشت پاییزه چغندر قند است.

وی خاطرنشان کرد: چند سال گذشته نیز کشت پاییزه چغندر قند به صورت آزمایشی در استان کشت شده بود و بعضا مورد استقبال نیز قرار گرفت اما پس از سرمای سال زراعی ۹۶-۹۵ کشاورزان دیگر رغبتی برای کشت نداشتند اما امسال دوباره به صورت آزمایشی کشت کرده ایم و امیدوار هستیم در سال آینده مورد استقبال کشاورزان قرار بگیرد.

وی گفت:  در چند سال گذشته حدود ۴۰۰ هکتار از کشتزارهای چغندر استان به علت سرمازدگی از بین رفت اما این سرما در آن سال بی سابقه بوده است.

کارشناس مسوول چغندرقند سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اظهار داشت: برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی بر توسعه کشت پاییزه چغندر قند با هدف کاهش مصرف آب مبتنی است، میزان مصرف آب چغندرقند در کشت پاییزه نسبت به کشت بهاره ۶۰ درصد کاهش می یابد که این روش در سطح کشور ترویج داده شده است. 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید