Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور شیلات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: پرورش ماهی در قفس اولویت مهم شیلات استان است و به همین منظور اجرای این طرح در سد غلامان شهرستان مرزی رازوجرگلان به دلیل داشتن ظرفیت و پتانسیل مناسب اجرایی می‌شود.

اجرای طرح پرورش ماهی در قفس در سد رازوجرگلان خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، محمدعلی مصباحی افزود: تاکنون چند سرمایه گذار درخواست برای فعالیت تولید ماهی در قفس در این سد نیز داده اند و شرکت سهامی آب منطقه ای استان نیز در این خصوص موافق است.

وی افزود: اولویت وزارتخانه مربوطه پرورش ماهی در قفس در دریا، رودخانه و سد  است که ظرفیت و پتانسیل در این استان نیز وجود دارد.

اکنون هشت سد با ظرفیت ذخیره سازی ۲۳۴ میلیون متر مکعب آب در خراسان شمالی در دست بهره برداری است که نیمی از مخازن این سدها پر است.

 وی با بیان اینکه آب سد غلامان برای بخش کشاورزی استفاده می شود اظهار داشت: تولید ماهی در سد های با بهره برداری کشاورزی هیچ مانعی ندارد و حتی مفید نیز است.

مصباحی افزود: اما تولید ماهی در قفس در سد های با کاربری آب شرب ایجاد نمی شود چرا که مواد غذایی برای خوراک ماهی تولید پسماند می کند که آلودگی دارد. 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید