Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در حال حاضر 6 واحد فرآوری و بسته بندی زعفران با ظرفیت 4.4تن (زعفران خشک)در سال در این استان فعالیت دارند که نیازمند 140.7 تن ماده اولیه یا گل تر هستند.

6 واحد فرآوری و بسته بندی  زعفران در خراسان شمالی فعال است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، محمدعلی شریکیان مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت:  این شش واحد برای 35 نفر اشتغال ایجاد  کرده است.

وی افزود: زعفران در هشت شهرستان استان کشت می شود و شهرستان فاروج با سطح 2453  هکتار و  تولید  14 تن  بیشترین سطح کشت و تولید را داراست و شهرستان شیروان و  اسفراین در رتبه های دوم و سوم سطح و تولید قرار دارند.

مهندس شریکیان افزایش سطح کشت زعفران، شرایط مناسب اقلیمی ،سازگاری ،نیاز آبی کم،عملکرد و درآمد اقتصادی مناسب، ارتقاء دانش فنی زعفران کاران ، سهولت نگهداری را از عوامل مهم توسعه این محصول صادراتی عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: کشت و تولید زعفران اشتغال خوبی ایجاد می کند بطوری که هر هکتار زعفران در مراحل کاشت،داشت و برداشت و فرآوری یک شغل مستقیم و حدود 180 تا   200 شغل غیر مستقیم و فصلی ایجاد می‌کند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: طی دو دهه اخیر توسعه کشت و تولید زعفران در استان سیر صعودی داشته است بطوری که از سطح 343 هکتار و تولید  0،57 تن در سال 1386 به سطح  4200  هکتار رسیده است و ارزش اقتصادی محصول تولیدی  استان  حدود 2400 میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی افزود: برداشت زعفران از اواخر مهر آغاز و تا پایان آبان ماه در نقاط مختلف استان ادامه دارد و میزان تولید آن در سال جاری  20 تن برآورد  می‌شود.

مهندس شریکیان اضافه کرد: بر اساس آمار نامه وزارت جها دکشاورزی سطح زیر کشت زعفران در کشور 120 هزار هکتار با میزان تولید 440 تن و با میانگین عملکرد 3،8  کیلو گرم در هکتار است که در 28  استان کشور کشت می گردد..استان خراسان شمالی با سطح 4200 هکتار و تولید 20 تن رتبه سوم کشت و تولید این محصول با ارزش و صادراتی را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: میانگین کشوری عملکرد زعفران در واحد سطح 3.8 کیلوگرم در هکتار است در حالیکه میانگین عملکرد در واحد سطح  استان 6.4 کیلو گرم است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید