Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی گفت: امتناع مرغداران استان از عرضه مرغ زنده با قیمت مصوب، با برخورد قانونی روبه‌رو و پرونده آنان به تعزیرات ارجاع می‌شود.

بدعهدی مرغداران بی پاسخ نمی‌ماند‌

به گزارش ایانا در خراسان شمالی؛ محمد بدری مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی با اشاره به اینکهامتناع مرغداران استان از عرضه مرغ زنده با قیمت مصوب، با برخورد قانونی روبه‌رو و پرونده آنان به تعزیرات ارجاع می‌شود، افزود: خراسان شمالی از روز سه شنبه هفته جاری، طرح تامین و عرضه گوشت مرغ کشتارروز را با قیمت مصوب اجرایی کرده است اما در این چند روز اخیر، برخی از مرغداران از عرضه مرغ زنده تولیدی در سالن خود، با قیمت مصوب خودداری کرده اند.

وی با بیان اینکه در این چند روز با چند مورد از این تولیدکنندگان برخورد شده و احکام آنان صادر می شود، افزود: مرغداران برای تولید مرغ زنده از یارانه استفاده کردهاند و مکلف هستند به نسبت یارانهای که دریافت کرده اند، مرغ زنده را با قیمت مصوب عرضه کنند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی اظهار داشت: نهاده های یارانه دار از طریق جهاد کشاورزی، به صورت امانت در اختیار مرغداران قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۷۴ درصد از نهاده های مورد نیاز مرغداران استان به صورت یارانه دار تامین شده که ۶۴ درصد آن در میان مرغداران توزیع شده است.

وی افزود: این کمک های دولتی، در واقع یارانه مردم است که در اختیار مرغداران قرار گرفته است بر این اساس مرغدار مکلف است به همان میزان که نهاده یارانه دار تحویل گرفته، مرغ زنده را با قیمت مصوب عرضه کند اما در این میان برخی از مرغداران بدعهدی کرده اند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی گفت: در راستای صیانت از یارانه متعلق به مردم، با مرغدارانی که در این امانت خیانت کرده باشند برخورد قانونی لازم از طرق قانون و تعزیراتی انجام می شود.

بدری با بیان اینکه اکنون برای تامین نیاز استان به گوشت مرغ، خروج مرغ زنده و گوشت مرغ با منشاء تولید داخل، ممنوع است، خاطرنشان کرد: نیاز استان به گوشت مرغ روزانه حدود ۶۰ تن است است که ۴۵ تا ۵۰ تن از این میزان در مرغداری های داخل استان تولید می شود و مابقی به ناچار از سایر استان ها تامین می شود.

وی گفت: در چند روز اخیر و با اجرای طرح تامین مرغ تنظیم بازار، بخشی از گوشت مرغ استان از این محل تامین شده و گوشت مرغ تنظیم بازار با اولویت مناطق حاشیه شهر و شهرستان های محروم و یا در فروشگاه ها عرضه شده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی تصریح کرد: تولید گوشت مرغ در این استان کفاف نیاز استان را نمی دهد و به ناچار بخشی از نیاز از دیگر استان ها تامین می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید