Iranian Agriculture News Agency

یک محقق و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی خراسان‌ شمالی گفت: ایجاد باغ‌های آبی و گسترش آن در دیمزارهای استان، به‌ویژه در منطقه بدرانلوی بجنورد، به وضعیتی نگران‌کننده درآمده است.

تبدیل دیمزارهای خراسان شمالی به باغ نگران‌کننده است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، علی دادار، روند تبدیل زمین های دیم‌خیز منطقه به باغ های آبی را بسیار پرشتاب خواند و اظهار داشت: متاسفانه روند تبدیل کشتزارها به باغ، رشدی بی رویه و قارچ‌گونه پیدا کرده است که می تواند در آینده به چالش و تهدیدی برای کشاورزی منطقه تبدیل شود.

وی افزود: این وضعیت در نواحی نزدیک به شهرها روندی پرشتاب تر به خود گرفته و متاسفانه در حاشیه شهر بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی و به خصوص در منطقه بدرانلو بعضا زمین های دیم به باغ تبدیل می شود که بسیار نگران کننده است.

این محقق حوزه کشاورزی اظهار داشت: تبدیل اراضی دیم به باغ اگر با استفاده از گونه ها و ارقام مناسب و بومی منطقه باشد، اقدامی مناسب است اما متاسفانه چنین نیست و عمدتا در ایجاد باغ ها، به اقلیم منطقه و گونه های متناسب با آن توجهی نمی شود.

دادار، اقلیم این منطقه را عمدتا برای کشت گونه های انگور، بادام و عناب مناسب دانست و گفت: اما متاسفانه برخی از بهره برداران و افراد در این زمین ها اقدام به کشت درختان گردو، گیلاس، سیب و سایر میوه ها می کنند که با وضعیت آب و هوا و خاک آن همخوانی ندارد.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی خراسان‌ شمالی گفت: ایجاد باغ در اراضی دیم در ابتدای امر به دلیل کوچکی جثه درختان و نیاز اندک آنها به آب چندان مشکل ایجاد نمی کند و با یک تانکر نیز ممکن است، اما در سال های بعد، به ویژه از سال های هفتم و هشتم به بعد آبرسانی با تانکر به درختان تنومند باغ جواب نمی دهد و در نهایت منجر به خشکیدن درختان می شود.

دادار با اشاره به ممنوعیت تبدیل دیمزارها به باغ آبی، افزود: اینکه عده ای از آب رودخانه ها و چاه ها برای آبرسانی به اراضی دیم برداشت کنند منع قانونی دارد و منجر به کاهش منابع آبی محدود منطقه برای آبرسانی به اراضی آبی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ایجاد باغ در اراضی شیبدار استان، گفت: کوهستانی بودن استان موجب شده تا بخشی زیادی از اراضی استان شیبدار باشد که گسترش باغ در این اراضی نیز باید با توجه به نوع خاک و میزان بارندگی و با نظرداشت روش های علمی و اصولی صورت گیرد تا موجب فرسایش خاک منطقه نشود.

وی ایجاد باغ در اراضی شیبدار را در صورت رعایت توصیه های علمی و کارشناسی، حتی برای حفظ خاک و آب مفید خواند و افزود: البته انتظار می رود که بهره برداران در این اراضی نیز از ارقام مناسب درختی استفاده کرده و به نظرات کارشناسان توجه کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید