Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: باغ‌های استان با کودهای پتاسه و همچنین ریزمغزی‌ها پیش از خزان تقویت می‌شوند تا در برابر سرما مقاوم باشند.

برای نخستین بار: ۱۱۰ کیلوگرم پیله ابریشم پاییزه در شیروان تولید شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، محمدعلی شریکیان گفت: کودهای پتاسه بعد از برداشت محصول برای تغذیه باغ ها بسیار مناسب است، کودهای پتاسه نقش مهمی در غلیظ کردن شیره گیاه دارد که باعث مقاومت در برابر سرما می‌شود.

وی افزود: همچنین شیره غلیظ درخت باعث می شود تا درخت در بهار که فعالیت های حیاتی را آغاز می کند از سرماهای زودرس بهار نیز آسیب نبیند.

وی اظهار کرد: کشاورزان در این ایام باید برای پیشگیری از سرمازدگی درختان باغ های خود را علاوه بر کودهای پتاسه از ریز مغذی هایی همچون روی و فسفات نیز  استفاده کنند که این امر نقش بسیار مهمی در افزایش راندمان تولید دارد.

شریکیان گفت: درختان در مراحل مختلف به کودهای مختلفی نیاز دارند که در رشد، بافت میوه، رنگ و سایز میوه اثر گذار است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از کشاورزان خواست تا در تغذیه باغی بیشتر به روش محلول پاشی عمل کنند زیراکه  محلول پاشی موجب جذب مواد مغذی از شاخه و برگ ها می شود.

وی با بیان اینکه کود های اسید آمینه ای یک مرحله رشد گیاه را جلو می اندازند افزود: در حقیقت به گیاه غذای آماده داده می شود که این روش باعث می شود گیاه نیز انرژی خود  را در میوه دهی بیشتر کند.

وی با بیان اینکه عناصر غذایی خاک محدود است گفت: کشاورزان باید با توجه به توصیه کارشناسان تغذیه باغی داشته باشندو همچنین باید خاک را آزمون کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید