Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور اراضـی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: 178 هکتار از زمین های ملی در استان برای اجرای طرح های مصوب کشاورزی، صنعتی و گردشگری در نیمه نخست امسال واگذار شدند.

واگذاری ۱۷۸ هکتار زمین ملی استان به طرح های مصوب

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، محمد باقر منتظری گفت: در استان خراسان شمالی طی نیمه نخست امسال حدود 125 هکتار زمین به 43 فقره طرح مصوب کشاورزی و وابسته به کشاورزی به صورت اجاره واگذار شدند.

وی همچنین عنوان کرد: طی همین مدت، 53 هکتار زمین نیز به پنج طرح مصوب صنعتی و گردشگری استان واگذار شدند.

وی گفت: واگذاری 20 هکتار زمین در منطقه صفی آباد شهرستان اسفراین برای ایجاد ناحیه صنعتی از جمله پنج طرح اشاره شده، است.

وی افزود: سند این زمین واگذار شده به ایجاد ناحیه صنعتی صفی آباد در مرحله صدور است.

منتظری درباره وجود معارض برای زمین های ملی منطقه دوین شهرستان شیروان که مقرر شده بود برای ایجاد گلخانه 100 هکتاری واگذار شوند نیز بیان کرد: از زمین های ملی این منطقه، زمین ملی به شرکت شهرک های کشاورزی استان واگذار شده بود تا برای این پروژه اختصاص داده شود که البته نهادهای نظارتی استان نیز بر روند این واگذاری نظارت داشتند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دامداران این منطقه که سال ها است از مراتع این منطقه برای چرای دام های خود بهره برداری می کردند و در راستای واگذاری این زمین ها به پروژه گلخانه 100 هکتاری معترض شدند، بیان کرد: آنان مبنی بر اینکه برای بهره برداری از این مراتع، پروانه چرای دام داشتند، با این وجود، بر اساس قانون حق و حقوقات این دامداران پرداخت شد تا این پروژه اجرایی شود.

مدیر امور اراضـی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی تصریح کرد: هدف اصلی از واگذاری زمین ها به اجرای پروژه ها تولید و اشتغال است و نمی توان مانع روند توسعه شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید