Iranian Agriculture News Agency

مدیر کل امور عشایری خراسان شمالی از وجود نگرانی ها برای عرضه زودتر از موعد دام کشتاری به بازار توسط دامداران عشایر این استان خبر داد.

وجود نگرانی از عرضه زودتر از موعد دام کشتاری به بازار توسط عشایر خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، محمدرضا قلی پور با اشاره به گرانی قیمت نهاده های دامی گفت: حدود نیمی از نهاده های دامی مورد نیاز دام عشایری توسط نهاده های یارانه ای که توسط شرکت پشتیبانی امور دام عرضه می شود و مقداری نیز توسط تشکل ها به هنگام برداشت جو خریداری شده، تامین می شود.

وی افزود: اما نیم دیگری از نهاده مورد نیاز باید توسط خود دامدار عشایری تامین می شود اما قیمت نهاده بالا بوده و نگران از آن هستیم که این امر بر روی اقتصاد خانوار عشایری تاثیر بگذارد و آن ها دچار مشکل شوند.

قلی پور با بیان اینکه از سوی دیگر مشکل پایین آمدن قیمت دام زنده نیز مواجه هستیم، ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم دام زنده از حدود 46 هزار تومان به حدود 39 هزار تومان رسیده این در حالی است که قیمت هر کیلوگرم جو از 1500 تومان به حدود سه هزار تومان رسیده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر آن با توجه به اینکه در حال حاضر وابستگی عشایر به مراتع با توجه به موقعیت سال کمتر شده، بیشتر برای خورادک دام باید از نهاده های دستی استفاده کنند که در این صورت فشار زیادتری به آن ها وارد می شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به اوضاع پیش آمده باید برنامه ریزی های درستی به منظور حمایت از این دامداران همچون خرید تضمینی گوشت قرمز از عشایر صورت گیرد تا فشار وارده به این تولیدکنندگان کمتر شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید