Iranian Agriculture News Agency

مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: بیش از ۴ هزار هکتار باغ پسته در خراسان شمالی وجود دارد.

وجود بیش از ۴ هزار هکتار باغ پسته در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، محمدعلی شریکیان گفت: خراسان شمالی از لحاظ تولید پسته در کشور رتبه ۱۳ را دارد و سطح زیرکشت این باغات در استان به چهار هزار و ۸۳۴ هکتار می رسد.

وی بیشترین سطح زیرکشت باغات پسته در خراسان شمالی در شهرهای اسفراین و صفی آباد است.

شریکیان افزود: کیفیت پسته تولیدی در این استان آنقدر زیاد است که حتی برای این محصول برند نیز گرفته شده است.

وی تاکید کرد: برای توسعه باغات پسته در استان یک باغ مادری به مساحت هفت هکتار ایجاد شده که در آن ارقام تجاری احمدآقایی و اکبری کشت شده است که این باغ پیوندک مورد نیاز سایر باغ ها را تامین خواهد کرد.

شریکیان تصریح کرد: از سوی دیگر در این استان ایجاد باغ های سازگار یکی دیگر از نیازها بوده که این باغ نیز ایجاد شده و در آن باغ ۲۲ رقم تجاری کشت و تولید می شود.

وی خاطرنشان کرد: باغات پسته در مقابل کم آبی و شوری قهرمان هستند و یکی از علل توسعه این باغات در این استان وجود چنین مشکلاتی بوده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید