Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور آب، خاک و فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: شور و سدیمی شدن اراضی کشاورزی استان بویژه در دشت‌ها رو به افزایش است که تهدیدی برای این حوزه است.

شوری خاک، کشاورزی خراسان شمالی را تهدید می‌کند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، سیدابراهیم سیدی گفت: شور و سدیمی شدن خاک ها  به علت استفاده نادرست از آب  به هنگام آبیاری، تبخیر بالا و بارندگی ناکافی است.

وی افزود: هم اکنون شور و سدیمی شدن اراضی کشاورزی در جنوب اسفراین رو به پیشرفت است و این روند در بخشی از اراضی مانه و سملقان، شیروان و فاروج و بعضا بجنورد نیز وجود دارد اما در بیشتر دشت های استان مشهود است.

وی اظهار کرد: برداشت بیش از حد آب از سفره های زیر زمینی منجر به شور شدن آب ها می شود.

وی افزود: در پی افزایش طرح های آبیاری نوین در استان هستیم تا ضمن افزایش راندمان آبیاری از افت آب های زیرزمینی هم جلوگیری کنیم.

مدیر امور آب، خاک و فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی خواستار تشدید برخوردها در زمینه اضافه برداشت از چاه ها  و فعالی چاه های غیر مجاز در دشت های استان شد و گفت: حتی تعداد چاه های غیر مجاز با چاه های مجاز در استان برابری می کند که باعث افت سفره آب زیر مینی خواهد شد.

مدیر امور آب، خاک و فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در ادامه اظهار داشت: روند رو به رشد فرسایش خاک، گسترش اراضی شور و بیابانی توان تولید بخش کشاورزی را کاهش خواهد داد.

وی گفت: اراضی آبی استان ۱۴۲ هزار هکتار است که شامل پنج درصد وسعت کل استان  است.

سیدی اظهار کرد: ۳۵ هزار هکتار نیز از مجموع اراضی استان به صورت آبی و دیم در اراضی آبخور از پایاب سدها است و سایر اراضی کشاورزی نیز از سایر منابع آبی استفاده خواهد کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید