Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: برداشت گردو از سطح سه هزار و ۷۳ هکتار باغ این استان آغاز شده، اما با توجه به سرمای دیررس بهاره پیش‌بینی می‌شود تنها ۸۰۰ تا هزار تن محصول برداشت شود که نسبت به پارسال ۶۰ درصد کاهش خواهد داشت.

برداشت گردو در خراسان شمالی آغاز شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، محمدعلی شریکیان گفت: از مجموع باغ‌های گردوی استان، ۲ هزار و ۶۹۰ هکتار بارور و ۲۸۳ هکتار دیگر غیربارور است.

وی گفت: پارسال سه هزار و ۸۰۰ تن گردو از سه هزار و ۷۳ هکتار باغ در این استان برداشت شده بود.

شریکیان افزود: بیشترین باغ گردوی استان در شهرستان های شیروان، فاروج  و بجنورد است که سالانه به ترتیب ۸۵۱، ۵۴۹ و ۴۲۰ تن محصول از این باغ ها محصول برداشت می شود.

وی اظهار کرد: ارقام گردوی تولیدی استان محلی و  «ژنوتیپ برتر» است و تنها  ۳۰ هکتار از باغ های استان دارای ارقام پیوندی «چندلر»، «فرانکت روند» و «فرانت» است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: سرمازدگی در بهار امسال ظرفیت تولید محصول گردو در واحد سطح را بسیار کاهش داد که این وضعیت در سال گذشته هم  ایجاد شده بود.

شریکیان اظهار کرد: ظرفیت تولید گردو در استان افزون بر چهار هزار تن است اما سرمای دیررس باعث کاهش محصول از باغ های استان می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ۳۰ هکتار از باغ های پیوندی در چهار سال گذشته در این استان ایجاد شده است گفت: گردو های بومی استان دارای جثه ای بزرگ هستند اما،  بعد از ۱۷ تا ۱۸ سال اقتصادی می شوند در حالیکه گردو های پیوندی دارای جثه کوچک و زودبازده هستند.

شریکیان اظهار کرد: با وجود این، گردو های بومی استان مقاوم به آفات و بیماری ها هستند.

وی با بیان اینکه شرایط آب و هوایی امسال رطوبت بالایی را ایجاد کرد، گفت: این وضعیت موجب افزایش  بیماری ها در برخی باغ‌های گردو شد.

وی به باغداران توصیه کرد که هر ساله نسبت به سمپاشی پیشگیرانه و تغذیه با انواع کودها و ریز مغذیها اقدام کنند و افزود: استفاده از کود های پتاسه گیاه را نسبت به مقاومت سرما افزایش می دهد.

وی اظهار کرد: همچنین سمپاشی زمستانه پوششی در سطح گیاه ایجاد می کند که مانع از نفوذ عوامل بیماری زا و قارچ ها خواهد شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید