Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: اداره کل غله استان در سه ماهه تابستان امسال علاوه بر اینکه سهمیه آرد تعیین شده در هر ماه را به نانوایی های استان برای پخت نان تحویل داد همچنین 400 تن آرد اضافه بر سرانه را نیز میان نانوایی های استان توزیع کرد تا برای پخت نان صرف شوند.

توزیع ۴۰۰ تن آرد اضافه بر سرانه در تابستان جاری

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، سید جلال موسوی با اشاره به اینکه سرانه مصوب آرد به ازای هر نفر در ماه در کشور 7.5 کیلوگرم است، اظهار کرد: این در حالی است که در خراسان شمالی سرانه آرد به ازای هر نفر در ماه 9.56 کیلوگرم توزیع می شود.

موسوی افزود: البته این مقدار سرانه آرد در خراسان شمالی در هر ماه به عللی از جمله افزایش یا کاهش مصرف نان، تاحدودی تغییر می کند.

وی یادآور شد: هرچند به خراسان شمالی اعلام شده است که سرانه مصرف آرد در خراسان شمالی باید کاهش یابد، با این وجود، این اداره کل همچنان به همان مقدار پیشین، هر ماه آرد را میان نانوایی های استان توزیع می کند.

وی در ادامه با تاکید بر این نکته که اداره کل غله وظیفه تامین و توزیع آرد نانوایی ها را بر عهده دارد، اعلام کرد: این اداره کل در شهریور ماه جاری علاوه بر سرانه مشخص آرد به نانوایی های شهرستان فاروج همچنین 11 تن آرد اضافه را نیز به علت افزایش تقاضا برای دریافت آرد را میان نانوایی های این شهرستان توزیع کرد.

موسوی همچنین افزود: در شهریور ماه جاری در شهرستان شیروان نیز هشت تن آرد اضافه میان نانوایی های این شهرستان برای پخت نان توزیع کردیم.

وی درباره چگونگی تامین آرد اضافه و توزیع در شهریور ماه جاری میان نانوایی ها عنوان کرد: این اداره کل به نانوایی های استان اعلام کرده بود در ماه هایی که مصرف نان کمتر می شود، مقدار آرد باقیمانده، ذخیره خواهد شد تا در ماه هایی که مصرف نان بیشتر می شود، آرد باقیمانده به نانوای ها برای پخت نان تحویل شود.

وی گفت: در سه ماهه نخست امسال 290 تن آرد از سهمیه نانوایی های استان ذخیره شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی در ادامه با یادآور این مطلب که اداره کل غله استان در سه ماهه تابستان امسال علاوه بر اینکه سهمیه آرد تعیین شده در هر ماه را به  نانوایی های استان برای پخت نان تحویل داده است، اعلام کرد: این اداره کل علاوه بر آن، در سه ماهه تابستان امسال 290 تن آرد ذخیره شده همچنین 110 تن آرد اضافه دیگر را در میان نانوایی های استان برای پخت نان توزیع کرد.

وی افزود: در شهریور ماه جاری سرانه آرد هر نفر در استان از 9.56 کیلوگرم به 9.68 کیلوگرم رسید.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید