Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: عملیات اجرای طرح اصلاح نژاد دام سبک در روستاهای هدف شهرستان شیروان با هدف افزایش چندقلوزایی برای هزار و ۲۸۵ راس دام از اواخر هفته گذشته آغاز شده است.

عملیات اجرایی طرح اصلاح نژاد دام سبک در شیروان آغاز شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، عبداله یوسفی گفت: تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی در سطح ۳۰ واحد دامداری و با هزینه سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: در تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی که در دام انجام می شود، به علت وجود ساختار خاص گردن رحم در میش، امکان عبور پیپت (ابزار انتقال) تلقیح مصنوعی و دسترسی به رحم وجود ندارد در نتیجه اسپرماتوزوئید کافی نمی‎تواند به رحم برسد و این مسئله در باروری و آبستنی اثر منفی دارد. تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی امکان تخلیه مقدار کافی اسپرم در شاخ‎های رحم را فراهم می‎آورد.

یوسفی افزود: اجرای این طرح که با همکاری شرکت رویان اصفهان و پیمانکاران جهاددانشگاهی خراسان شمالی انجام می شود به مدت یکماه ادامه دارد.

وی اضافه کرد: در این پیوند، تاکنون ۳۵۰ راس دام به روش لاپاراسکوپی تلقیح اصلاح نژاد شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: اینک شناسایی و انتخاب روستاهای هدف، آموزش دامدار، شناسایی میش های آبستن و گله، ثبت گله در سامانه هویت و اصلاح نژاد دام، اجرای طرح تغذیه توسط دامدار و انجام عملیات همسان سازی فحلی انجام شده است.

وی گفت: تولید بره های حاوی ژن های دوقلوزایی، افزایش میزان چند قلوزایی در سال، جلوگیری از هزینه دام نر در گله های کوچک، مدیریت بهتر در تغذیه میش ها قبل و بعد زایمان به صورت گروهی، مدیریت زایش گله، مدیریت تغذیه ای گله ای و افزایش درآمد دامدار از جمله اهداف طرح است.

یوسفی افزود: ارزش اقتصادی بره های تولیدی این طرح نسبت به بره های تولیدی در حالت عادی سه برابر است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید