Iranian Agriculture News Agency

مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان شمالی گفت: در چند سال اخیر، با بخشودگی کارمزد تسهیلات و امهال، ۳۴۷ میلیارد و ۷۳۷ میلیون ریال بدهی کشاورزان استان در قالب ۱۱ هزار فقره پرونده تسویه شده است.

وام ۱۱ هزار کشاورز خراسان شمالی امهال شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، حسین نجفی گفت: در راستای حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی این بانک اقدام به بخشودگی تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال و از محل ماده ۲ تبصره ۳۵ سال ۹۵ و تبصره ۱۶ سال ۹۶ و بند ل تبصره ۱۶ سال ۹۸،  کرده است.

وی با اشاره به بدهکاری بانک و مشکلات کشاورزان در بازپردخت تسهیلات گفت: یک اقدام ارزنده و قابل تقدیر دولت، امهال تسهیلات کشاورزان بود، کشاورزان متاثر از خشکسالی و سیلابها، متحمل خسارات زیادی شده بودند و با کاهش درآمد در بازپرداخت اقساط دچار مشکل بودند.  

مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان شمالی گفت: در این زمینه، امهال وام کشاورزان خسارت دیده، در دستور کار قرار گرفت تا بدهکاری این تولیدکنندگان، پایان یابد.

وی خاطرنشان کرد: در طرح امهال تسهیلات موضوع بند خ ماده ۳۳ که در سال های ۹۷ تا ۹۸ اجرا شد،  ۹ هزار و ۴۲ فقره پرونده مشمول مزایای آن شد و اصل تسهیلات پرونده های مشمول به ارزش هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال امهال شد.

مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان شمالی درباره بار مالی که دولت در این طرح تقبل کرد، گفت: سود و جرائم مشمول بخشودگی این امهال در استان ۶۷۷ میلیارد ریال ثبت شده است.  

نجفی درباره تسهیلات پرداختی در شعب بانک کشاورزی خراسان شمالی گفت: این شعب، در چهار ماهه امسال، هزار و ۶۸۸ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده اند.  

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید