Iranian Agriculture News Agency

برگزاری اولین جلسه ستاد کشت پاییزه شهرستان بجنورد

با توجه به نحوه توزیع نهاده‌ها به‌ویژه کود شیمیایی در سال زراعی پیش رو و باعنایت به ابلاغ شیوه‌نامه توزیع کود، روسای مراکز و کارشناسان مسئول پهنه، با دقت کافی نسبت به به‌روزرسانی اطلاعات بهره‌‌برداران حوزه عمل خود جهت بارگذاری در سامانه توزیع نهاده‌ها اقلام کنند.

به‌روزرسانی اطلاعات بهره‌‌برداران برای توزیع عادلانه نهاده‌ها

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، اولین جلسه ستاد هماهنگی کشت محصولات پاییزه با حضور مدیر جهاد کشاورزی، معاون فنی، روسای ادارات تولیدات گیاهی، ترویج، مراکز جهاد کشاورزی ومسئولین واحدهای مکانیزاسیون، زراعت، حفظ نباتات  و کارشناسان ذیربط در محل دفتر مدیر برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی بجنورد در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های تمامی همکاران در سال زراعی گذشته گفت: سال زراعی جدید باید با همکاری، همفکری و تلاش بیشتر همکاران آغاز و سعی شود موانع و مشکلات سال گذشته را به حداقل رسانده و هدف تمامی اعضای ستاد افزایش کمی و کیفی محصولات تولیدی باشد که این امر مستلزم  دانش محور بودن فعالیت‌ها، تامین به موقع نهاده‌ها و حمایت مطلوب نهادهای پشتیبان کننده از جمله بانک کشاورزی و صندوق بیمه است.

یحیی رمضانی با اشاره به ابلاغ سهمیه کشت پاییزه و اهمیت توسعه کشت‌های استراتژیکی همچون گندم و کلزا از کارشناسان خواستند تا با بسیج تمامی امکانات و نیروها سعی در اجرایی کردن سطوح ابلاغی به ویژه کلزا کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به نحوه توزیع نهاده‌ها به‌ویژه کود شیمیایی در سال زراعی پیش رو و باعنایت به ابلاغ شیوه‌نامه توزیع کود از روسای مراکز و کارشناسان مسئول پهنه خواستند تا با دقت کافی نسبت به بروزرسانی اطلاعات بهره‌‌برداران حوزه عمل خود جهت بارگذاری در سامانه توزیع نهاده‌ها اقلام کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید