Iranian Agriculture News Agency

رییس اداره بهسازی و بودجه اداره امور عشایر خراسان شمالی با بیان اینکه در ۲ دور سفر هیات دولت به خراسان شمالی ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای حوزه عشایر مصوب شد، اظهار داشت: تاکنون ۶۸ درصد این میزان اعتبار اختصاص یافته و جذب شده است و امسال نیز ۷۰ میلیارد ریال دیگر از این رقم اختصاص می یابد.

۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار سفرهای استانی دولت برای عشایر خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالس، خانی گفت: همچنین ۴۶ میلیارد ریال اعتبار برای مرمت ایل‌راه‌های عشایری، تخریب شده از ناحیه سیل ۹۸ اختصاص پیدا کرده است.

وی گفت: از محل اعتبارات بند ح تبصره ۴ نیز ۶۹ میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی ثابت به محله های عشایری استان اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: همچنین از محل اعتبارات سفر سال ۹۱ رهبر معظم انقلاب به استان ۲۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه های مختلف از جمله نگهداری راه ها، بهسازی چشمه ها، ایجاد خط انتقال آب شرب و خرید چادرهای عشایری اختصاص یافت که این میزان اعتبار نیز از سال ۹۲ تا ۹۸ جذب شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید