Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: پوسیدگی محصول چغندر در اراضی کشاورزی شهرستان شیروان مشاهده شده که اقدامات لازم برای جلوگیری از آن در حال انجام است.

مشاهده پوسیدگی چغندر در اراضی کشاورزی شیروان

به گزارش خبرنگار محمد رضایی گفت: از علل شیوع این بیماری در اراضی تسطیح نشدن زمین، گرمی هوا و آبیاری غرقابی است.

وی با بیان اینکه سطح پوسیدگی تازه شروع شده و آماری در دست نیست گفت: عمدتا این پوسیدگی در ارقام ایرانی دیده می شود که علت آن شرایط رطوبتی و ایجاد بیماری قارچی است.

رضایی افزود: اراضی که دچار سیلاب شده اند به علت اینکه تهویه خاک به حداقل می رسد بیماری مشاهده می شود و به همین علت ریشه گیاه دچار خفگی  شده و منجر به پوسیدگی می شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: به‌کارگیری روش های علمی به هنگام آبیاری، تسطیح اراضی پیش از کشت، استفاده از ارقام مقاوم و استفاده نکردن از آبیاری سنگین و غرقابی از جمله راهکارهای مناسب برای پیشگیری از این بیماری و خسارت به کشاورزان است.

وی گفت: مبارزه با این بیماری از طریق سموم امکانپذیر نیست و پیش از کاشت باید زمین تسطیح شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید