Iranian Agriculture News Agency

رییس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: علیرغم کاهش اعتبارات حفاظت و صیانت از جنگل‌های هیرکانی، از سال گذشته با هدف غنی‌سازی این ذخایر ارزشمند، ۱۸۲ هکتار از عرصه‌های جنگلی مزبور در خراسان شمالی نهالکاری شده است.

غنی‌سازی ۱۸۲ هکتار از جنگل‌های هیرکانی خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، مهدی قدیمی گفت: جنگل‌های هیرکانی از ردیف اعتبار ملی برخوردار است اما پارسال از سهم ۹۴۰ میلیون ریالی اعتبارات احیا و حفاظت از جنگل‌های مزبور، هیچ رقمی به این استان تخصیص نیافت.

وی بیان کرد: اقداماتی که تاکنون برای حفاظت از جنگل های هیرکانی استان انجام شده از محل اعتبارات داخلی این اداره کل بوده است و امیدواریم امسال بودجه این بخش تخصیص یابد تا برنامه های حفاظتی آن به درستی اجرا شود.

وی گفت: ۲۵ هزار هکتار جنگل هیرکانی در محدوده شهرستان مانه و سملقان خراسان شمالی قرار دارد و حفاظت و احیای این عرصه های جنگلی از اولویت های نخست منابع طبیعی خراسان شمالی است.

 قدیمی افزود: طرح‌های مطالعاتی در گستره ۱۹ هزار و ۶۶۷ هکتار از جنگل‌های هیرکانی خراسان شمالی انجام شده، اما به علت کمبود اعتبارات  این مطالعات در سطح کمی به مرحله اجرا درآمده است.

وی افزود: در صورت تخصیص اعتبار هر سال این طرح های مطالعاتی شامل انجام اقداماتی همچون بذرکاری، غنی سازی جنگل با نهال کاری، جایگزینی سوخت فسیلی و اقدامات حفاظتی، بیولوژیکی در گستره ای نزدیک به ۵۰ هکتار انجام می شود.

وی با بیان اینکه تمام گستره جنگل های هیرکانی، حفاظت شده و قرق است، افزود: مبارزه با آفات و عملیات فیزیکی در این محدوده نیز هر سال انجام می شود.

قدیمی، گونه درختی شاخص در جنگل های هیرکانی را بلوط دانست و اظهار داشت: گونه های افرا، کرکو، بادامک، داغ‌داغان و زرشک هم در این محدوده ها دیده می شود و در قسمت هایی از این جنگل ها نیز تلفیقی از جنگل های هیرکانی، ایرانی و تورانی دیده می شود.

رییس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی افزود: در سال های پیش در محدوده این جنگل ها طرح های احیا و نگهداری انجام می شد که ۲۶۸ هکتار توسعه جنگل های هیرکانی در خراسان شمالی با نهال و بذر غنی شده اجرا شد اما پارسال اعتباری به این بخش اختصاص نیافت.

قدیمی با بیان اینکه در سال های پیش حدود سه هکتار از پهنه این جنگل ها از آفت جنگلی قارچ زغالی، خسارت دیده است،  اظهار کرد: آفت قارچ زغالی با مبارزات بیولوژیکی مهار و مناطق آسیب‌دیده احیا شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید