Iranian Agriculture News Agency

با عنایت به ترویج تولید محصول سالم پیاز، روز مزرعه پیاز در خراسان شمالی با حضور محمودآبادی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی، قهرمانیان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان، شایان رییس اداره روابط عمومی و سایر مسولین ستادی و شهرستانی در روستای انصار، مزرعه کشاورز خبره ایوب عابدی برگزار شد.

برگزاری مراسم روز مزرعه تولید محصول سالم پیاز در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، در این مراسم اطلاعاتی در خصوص انواع ارقام پیاز و ویژگیهای هر کدام ، سازگاری ,افزایش عملکرد،آفات و بیماریهای پیاز و روشهای مبارزه، انواع سموم ،تاثیر تراکم و تاریخ کشت بر عملکرد پیاز  ارائه گردید و به سوالات بهره برداران پاسخ داده شد.

شایان ذکر است استان خراسان شمالی 6 درصد سطح زیر کشت پیاز کشور  و از لحاظ تولید 6.2  درصد تولید  کل پیاز کشور را دارد.

سطح زیر کشت پیاز خوراکی در سال جاری 3500 هکتار است که پیش بینی می شود از این سطح 168000 تن با عملکرد 48 تن در هکتار تولید شود.

سطح زیر کشت پیاز بذری در استان 165 هکتار با تولید حدود 130 تن و عملکرد 878 کیلوگرم در هکتار است که بیشترین سطح مربوط به شهرستان مانه و سملقان با سطح 120 هکتار است و شهرستان اسفراین با سطحی معادل 35 هکتار در رتبه دوم قرار دارد.

سطح زیر کشت پیاز خوراکی در شهرستان مانه و سملقان 2000 هکتار است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید