Iranian Agriculture News Agency

دریافت معاینه فنی کمباین، شرط برخورداری از سوخت است.

معاینه فنی کمباین؛ شرط دریافت سوخت

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی  خراسان شمالی گفت: معاینه فنی کمباین؛ شرط دریافت سوخت است.

محمدجواد تشکری با بیان اینکه در تأمین سوخت کمباین ها هیچ مشکلی نداریم،گفت: به کمباین هایی که معاینه فنی نداشته باشد، سهمیه سوخت تعلق نمی گیرد.

 وی افزود: تاکنون 260 دستگاه معاینه فنی دریافت کرده است که با ثبت در سامانه، برای دریافت حواله سوخت هیچ مشکلی ندارند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید