Iranian Agriculture News Agency

خوشه های طلایی جو این روزها در مزارع خراسان شمالی برداشت می شود.

برداشت خوشه های زرین جو در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: محصول جو از سطح 42هزار و 152هکتار کشتزار استان در حال برداشت است.

محمدنقی کاظمیان افزود: پیش بینی می شود امسال 108 هزار تُن جو از مزارع استان برداشت  شود که با کاهش پنج درصدی در مقایسه با پارسال همراه است.

وی علت این کاهش را تأخیر در اولین بارندگی پاییز ذکر کرد که باعث شد کشاورزان به سمت کشت دیگر محصولات بروند.

وی افزود: 160کمباین داخلی و 400 کمباین وارداتی از استان های مجاور برای برداشت غلات خراسان شمالی، استفاده می شود.

گیاه جو از گندم سازگارتر است و در همه نواحی معتدل و در بسیاری از نقاط سردسیر هم به عمل می آید.

در دیم زارهایی که رطوبت خاک و بارندگی برای رشد گندم ناکافی باشد، جو می تواند جایگزین شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید