Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: کشاورزان شیروان در زمینه حبوبات از کشت انتظاری استفاده کنند زیراکه نسبت به کشت بهاره افزایش عملکرد ۴۰ درصدی در واحد سطح دارد.

افزایش ۴۰ درصدی راندمان تولید کشت انتظاری حبوبات در شیروان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، محمدنقی کاظمیان گفت: در این شیوه کشت که با آغاز فصل زمستان انجام می شود، گیاه از فصل کاشت بیشترین استفاده را کرده و عملکرد آن نسبت به کشت بهاره افزایش می یابد.

وی این شیوه را با توجه به نبود بارش های کافی بسیار موثر دانست و گفت: به دلیل ناکافی بودن بارش در برخی سال ها انتظار داریم مزارع با کشت انتظاری محصول قابل قبولی داشته باشد اما مزارع کشت شده با روش سنتی با تنش مواجه و افت محصول مواجه شود.

کاظمیان افزود: ارتقای بهره وری یا به عبارتی افزایش تولید در واحد سطح و کاهش هزینه های تولید اولویت های بخش کشاورزی به شمار می‌رود و دستیابی به این مهم در حوزه تولید حبوبات در استان با توسعه کشت های پاییزه و کشت انتظاری امکان پذیر است.

وی با اشاره به مرسوم بودن کشت بهاره و سنتی حبوبات در این شهرستان افزود: عملکرد حبوبات از جمله عدس و نخود در کشت های بهاره و سنتی به دلیل کوتاه بودن دوره رشد پایین بوده و بارندگی‌های پاییزه نیز در این روش از دسترس خارج می شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: سطح زیر کشت پاییزه حبوبات در این شهرستان هشت هکتار، کشت انتظاری ۳۲ هکتار که ۱۷ هکتار نخود و ۱۵ هکتار عدس و کشت بهاره هزار و ۳۶۰ هکتار است که از این میزان سطح هزار و ۱۵۰ هکتار عدس و ۲۱۰ هکتار نخود است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید