Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: آتش‌سوزی در مزارع گندم، یکی از دغدغه ها در فصل برداشت محصول است و در این زمینه به کشاورزان توصیه می‌شود اقدامات پیشگیرانه را مورد توجه قرار دهند.

هشدار جهادکشاورزی خراسان شمالی به آتش‌سوزی در گندمزارها

به گزارش خبرنگار  ایانا در استان خراسان شمالی، محمدجواد تشکری گفت: گندم کاران در زمان برداشت، باید تراکتور مجهز به گاوآهن در نزدیکی گندمزار داشته باشند تا در زمان حادثه احتمالی، نسبت به شیار و ایجاد آتش بر، اقدام کنند.

وی افزود: کشاورزان باید سطل آب در نزدیکی تعبیه کنند تا در زمان حادثه، برای اطفای آتش استفاده کنند.

تشکری گفت: برای مدیریت بحران، هماهنگی های لازم با شهرداری ها و بخشداری ها انجام می شود و در این زمینه همکاری خوبی میان مسوولان وجود دارد، البته یکی از مشکلات برای خاموش کردن آتش، نامناسب بودن راه های دسترسی است.  

وی تصریح کرد: کشاورزان در فصل برداشت گندم، باید بررسی های لازم را از راه های دسترسی به مزارع داشته باشند و مشکلات در این زمینه را رفع کنند تا در زمان حادثه، معضل تردد خودروهای آتش نشانی کاهش یابد.  

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: گردشگران و طبیعتگردان یکی از عاملان آتش سوزی در مزارع هستند، و در این زمینه کشتزارهای حاشیه جاده بیشتر در معرض خطر هستند از این رو از کشاورزان انتظارمی رود مراقبت های لازم را داشته باشند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: آتش‌سوزی در مزارع گندم، یکی از دغدغه ها در فصل برداشت محصول است و در این زمینه به کشاورزان توصیه می‌شود اقدامات پیشگیرانه را مورد توجه قرار دهند.

محمدجواد تشکری گفت: گندم کاران در زمان برداشت، باید تراکتور مجهز به گاوآهن در نزدیکی گندمزار داشته باشند تا در زمان حادثه احتمالی، نسبت به شیار و ایجاد آتش بر، اقدام کنند.

وی افزود: کشاورزان باید سطل آب در نزدیکی تعبیه کنند تا در زمان حادثه، برای اطفای آتش استفاده کنند.

تشکری گفت: برای مدیریت بحران، هماهنگی های لازم با شهرداری ها و بخشداری ها انجام می شود و در این زمینه همکاری خوبی میان مسوولان وجود دارد، البته یکی از مشکلات برای خاموش کردن آتش، نامناسب بودن راه های دسترسی است.  

وی تصریح کرد: کشاورزان در فصل برداشت گندم، باید بررسی های لازم را از راه های دسترسی به مزارع داشته باشند و مشکلات در این زمینه را رفع کنند تا در زمان حادثه، معضل تردد خودروهای آتش نشانی کاهش یابد.  

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: گردشگران و طبیعتگردان یکی از عاملان آتش سوزی در مزارع هستند، و در این زمینه کشتزارهای حاشیه جاده بیشتر در معرض خطر هستند از این رو از کشاورزان انتظارمی رود مراقبت های لازم را داشته باشند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید