Iranian Agriculture News Agency

اولین جلسه کارگروه طرح یاوران تولید در خراسان شمالی برگزار شد

اولین جلسه کارگروه طرح یاوران تولید به دبیری مرکز تحقیقات ، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در محل سالن کشاورز سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی برگزار شد.

مشارکت محققان نیروهای اجرایی و ترویج برای افزایش دانش بهره‌برداران

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در این جلسه بر اجرای طرح یاوران تولید اشاره کرد و گفت: این طرح توسط وزارت جهاد کشاورزی با هدف همکاری، مشارکت و  هم‌افزایی بین محققان نیروهای اجرایی و ترویج برای افزایش دانش به بهره برداران و رفع مشکلات مختلف در حوزه تولیدات کشاورزی و دامی ابلاغ شده است.

عبداله یوسفی در این جلسه بر تهیه پیش نویس دستورالعمل اجرایی در جهت ضابطه مندی و توانایی کارگروه در انجام تعهدات طرح یاوران تولید تاکید کرد و گفت: در زمینه گیاهان دارویی، زعفران، انگور و اصلاح نژاد دام ظرفیتها و پتانسیلهای عملیاتی فوق العاده ای داریم که باید مسائل به صورت فنی و تحقیقاتی با همکاری مروجین و مسئولین پهنه مراکز جهاد کشاورزی برای آینده تولیدات کشاورزی شناسایی و تحقیق شود.

وی افزود: در این طرح محققان و نیروهای اجرایی از اراضی کشاورزی به صورت مشترک بازدید خواهند کرد و پس از شناسایی مشکل برای رفع آن تلاش خواهند کرد.

وی اظهار کرد: محققان باید در کارگروهی برای رفع مشکلات قشر کشاورز تلاش کنند و راهکارهایی نیز برای آن ارائه دهند.

در پایان جلسه هریک از اعضای کارگروه به ارائه پیشنهادات در بخش تخصصی خود پرداختند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید