Iranian Agriculture News Agency

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: آتش‌سوزی اراضی ملی که صبح شنبه در روستای بلغان بخش مرکزی شیروان رخ داده بود، با کمک مردم محلی مهار شد.

آتش‌سوزی اراضی ملی روستای بلغان شیروان مهار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، سرهنگ موسی الرضا حیاتی گفت: در این حادثه یک هکتار از اراضی ملی در آتش سوخت که مردم با امکانات محلی این آتش سوزی را مهار کردند.

وی با انتقاد از حضور نداشتن نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شیروان در این حادثه گفت: تاکنون چندین نوبت آتش سوزی در مراتع این شهرستان صورت گرفته که ماموران نیروهای منابع طبیعی برای مهار آن حضور نیافته اند.

حیاتی علت حضور نداشتن نیروهای منابع طبیعی شیروان در مواقع آتش سوزی را نبود امکانات به گفته خود آنان عنوان کرد و افزود: علت حادثه دیروز روشن کردن آتش توسط دامداران محلی  و خاموش نکردن آن و وزش باد شدید بوده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: دامداران در مکان های خالی از علف های مرتعی اقدام به روشن کردند آتش کنند و پش از ترک  محل حتما از خاموش بودن آن اطمینان حاصل پیدا کنند.

حیاتی افزود: شماره تلفن ۱۵۰۴ به عنوان خط ارتباطی یگان حفاظت منابع طبیعی استان با مردم به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در ارتباط با آتش سوزی، تخریب و تصرف عرصه‌های منابع طبیعی و برخورد با متخلفان است که گزارش‌های مردمی کمک شایانی به پیشگیری از حوادث می‌کند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: آتش‌سوزی اراضی ملی که صبح شنبه در روستای بلغان بخش مرکزی شیروان رخ داده بود، با کمک مردم محلی مهار شد.

سرهنگ موسی الرضا حیاتی گفت: در این حادثه یک هکتار از اراضی ملی در آتش سوخت که مردم با امکانات محلی این آتش سوزی را مهار کردند.

وی با انتقاد از حضور نداشتن نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شیروان در این حادثه گفت: تاکنون چندین نوبت آتش سوزی در مراتع این شهرستان صورت گرفته که ماموران نیروهای منابع طبیعی برای مهار آن حضور نیافته اند.

حیاتی علت حضور نداشتن نیروهای منابع طبیعی شیروان در مواقع آتش سوزی را نبود امکانات به گفته خود آنان عنوان کرد و افزود: علت حادثه دیروز روشن کردن آتش توسط دامداران محلی  و خاموش نکردن آن و وزش باد شدید بوده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: دامداران در مکان های خالی از علف های مرتعی اقدام به روشن کردند آتش کنند و پش از ترک  محل حتما از خاموش بودن آن اطمینان حاصل پیدا کنند.

حیاتی افزود: شماره تلفن ۱۵۰۴ به عنوان خط ارتباطی یگان حفاظت منابع طبیعی استان با مردم به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در ارتباط با آتش سوزی، تخریب و تصرف عرصه‌های منابع طبیعی و برخورد با متخلفان است که گزارش‌های مردمی کمک شایانی به پیشگیری از حوادث می‌کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید